Spalio 3-8 dienomis vyks Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tituliniai atlaidai. Atlaidai – tai išskirtinė Visuotinės Bažnyčios suteikiama galimybė susitaikyti su Dievu, panaikinti nuodėmės pasekmes ir atgaivinti maldos gyvenimą. Visuotinių atlaidų pelnymo sąlygos – išpažinti Katalikų tikėjimą, atlikti sakramentinę išpažintį (būti malonės būsenoje), priimti Švč. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, net ir lengvos nuodėmės.

Šiemet pagrindiniai šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų akcentai – bendruomeninė Valandų liturgijos malda, šlovinimo, susitaikinimo ir užtarimo maldos vakaras, naktinė adoracija bei teologijos daktaro Beno Ulevičiaus paskaitos apie sakramentinę tikrovę ir liturgijos slėpinius.

TITULINIŲ ATLAIDŲ PROGRAMA

ANTRADIENIS / Spalio 3 d.

18:00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

19:00 – TRANZITAS – Mišparai

TREČIADIENIS / Spalio 4 d.

18:00 – Jaunimo šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų Karalių koplyčioje)

KETVIRTADIENIS / Spalio 5 d.

18:00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų Karalių koplyčioje)

19:30 – „Protų mūšis” * (senojoje zakristijoje)

PENKTADIENIS / Spalio 6 d.

18:00 – Maldos, šlovinimo, užtarimo ir susitaikinimo vakaras kartu su šlovinimo grupe „Iš nieko”,
LJD 2017 choru ir grupe ICHTHUS, joanitų šlovinimo grupe „Naujas kraujas“ (bažnyčioje)

21:00 – Naktinė adoracija (šv. Mykolo koplyčioje)

ŠEŠTADIENIS / Spalio 7 d.

9:00 – Šv. Mišios ir adoracijos pabaiga (Trijų Karalių koplyčioje)

10:00 – 12:30 – Dr. Beno Ulevičiaus paskaitos apie Sakramentinę tikrovę, liturgijos slėpinius, Mišių šventimą (bažnyčioje)

18:00 – Šv. Mišios su Valandų liturgijos malda (Trijų Karalių koplyčioje)

SEKMADIENIS / Spalio 8 d.

9:00 – Šv. Mišios anglų kalba (Trijų Karalių koplyčioje)

10:30 – Iškilmingosios šv. Mišios (bažnyčioje)

12:00 – Agapė

13 val.  ŠV. MIŠIŲ NEBUS

14:00 – Naminių gyvūnų laiminimas (bažnyčios šventoriuje)

17:00 – Šv. Mišios (bažnyčioje)

*Kviečiame grupes iki 5 asm. registruotis iki rugsėjo 28 d. (ketvirtadienio) 12 val. el. paštu ofsbernardinai@gmail.com, nurodant grupės pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.