Fotografijos autorė Rita Budvytytė

Rugsėjo 9 d. Kauno arkivyskupijos jaunimo centre vyko penktoji Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė rinkimų asamblėja, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Asamblėjos metu buvo išrinkta nauja Nacionalinė taryba, kuri tarnaus Pranciškoniškajam jaunimui ateinančius dvejus metus. Nacionalinėje rinkimų asamblėjoje taip pat buvo aptarti svarbiausi organizaciniai klausimai ir nuspręsta, jog metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas vyks 2018 m. vasario 23-25 d. Kaune.

Nacionalinė taryba 2017-2019 m. kadencijai:
Nacionalinė prezidentė Karolina Sutkutė
Nacionalinis viceprezidentas Simonas Baliukonis
Nacionalinė atsakingoji už ugdymą Emilija Rimaitė
Nacionalinė sekretorė Ingrida Biveinytė
Nacionalinė iždininkė Giedrė Povilaitytė
Atsakingoji už Pranciškučius Paulina Šalkauskaitė
Tarptautinė delegatė Bernadeta Kaminskaitė.

Iš dešinės: Simonas Baliukonis, Karolina Sutkutė ir Ingrida Biveinytė