Rugsėjo 8 dieną 18 val. Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, br. Adomas Vyšniauskas OFM duos amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Šv. Mišias aukos J. E. Panevėžio vyskupas br. Linas Vodopjanovas OFM. Šv. Mišių rinkliava bus skirta Sirijos krikščionims paremti.

Rugsėjo 7 dieną, po 18 val. šv. Mišių, rengiantis įžadams organizuojama maldos vigilija.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti liturgijoje.