Jungtinė mažesniųjų brolių, Kretingos pranciškonų gimnazijos, Nepaliaujamos pagalbos seserų ir pasauliečių grupė, vadovaujama ilgamečio ekspedicijų į Sibirą vadovo Gintauto Aleknos, keliavo į Komijos Respubliką (Rusijos Federacija) įamžinti tarpukario visuomenės veikėjo, kunigo pranciškono Augustino Dirvelės OFM atminimą. Jis, kaip ir daugelis to meto inteligentų, mokslininkų ir kunigų, buvo sovietų represuotas ir išvežtas kalėti į šį lagerių kraštą, kur neaiškiomis aplinkybėmis ir žuvo.

Straipsnis apie ekspediciją.

 

Nuotraukų autorius – Gintautas Alekna

Nuotraukų autorius – Mindaugas Jonikas