Liepos 16-29 dienomis prie Hurono ežero (Kanada) vyksta tradicinė Toronte gyvenančių brolių pranciškonų rengiama stovykla jaunimui „Kretinga“. Šiemet ši stovykla švenčia savo 35 metų gimtadienį, o ją inicijavo pranciškonas vyskupas Paulius Baltakis. Lietuviškai kalbančių vaikų stovykloje dalyvauja 90 vaikų iš Toronto, Hamiltono, Kalgario, Minesotos, Otavos, Niujorko ir Čikagos. Su jais dirba net 30 vadovų bei kapelionas prelatas Edmundas Putrimas. Susikaupimo vakaruose talkina brolis Kazimieras Kasparavičius. Iš Lietuvos į stovyklą savanoriauti atvyko Augminas Petronis ir Lina Čepulytė.

Stovykloje jaunimas dalyvauja tradicinėse programos dalyse – Lietuvos dienoje, susikaupimo vakaruose, sporto dienoje, teatro, šokių ir talentų vakaruose bei „išgyvenimo vakare“, kai vyresnieji stovyklos dalyviai nakvoja lauke prie laužo. Taip pat jau tradicinėmis tapo „Keistų šukuosenų“ ir „Ūsų“ dienos. Savaitės dienomis ir sekmadieniais jaunimas dalyvauja šv. Mišiose. „Kretingos“ stovykloje skatinamas vaikų patriotiškumas, kasdien pakeliant ir nuleidžiant valstybines Lietuvos ir Kanados vėliavas bei stovyklos vėliavą. Per pakėlimo ir nuleidimo ceremoniją giedamas vienas iš dviejų valstybinių himnų.

Dėkojame Dainai ir Romui Puteriams už nuotraukose įamžintas stovyklos akimirkas.