Balandžio 22-23 d. br. Rolandas Taučius OFM tarptautinio šv. Adalberto riterių ordino kvietimu dalyvavo Gniezne vykusiame šv. Adalberto Vaitiekaus, pirmojo Rytų Europos misionieriaus, minėjime ir Gniezno vyskupijos 600 metų jubiliejuje.

Rolandas Taučius (dešinėje) lankėsi Gniezne

Grįžęs iš šventės br. Rolandas Taučius pranešė apie būsimą istorinį įvykį Lietuvoje. „Kauno Šv. Jurgio konvento broliams pranciškonams ir šv. Adalberto riterių ordino nariams Lietuvoje kilo mintis parvežti į Lietuvą šv. Adalberto relikviją. Po įvairiausių susitikimų ir derybų Gniezno arkivyskupas patvirtino, kad Kauno Šv. Jurgio bažnyčiai yra dovanojama šv. Adalberto Vaitiekaus, pirmojo Lenkijos misionieriaus, relikvija“, – džiaugiasi brolis pranciškonas. Pats Gniezno arkivyskupas pabrėžia, jog ši dovana žymi ir santykių su Lietuva atnaujinimą. Gnieznas buvo senoji Lenkijos sostinė ir ten yra išlikusių labai daug lietuviškų simbolių.

Pasak br. Rolando, tai yra antro laipsnio relikvija. Kaip žinia, pirmojo laipsnio relikvijos yra šventojo kūno dalys, o antrojo laipsnio – asmeniškai jo naudoti daiktai. Trečiojo laipsnio relikvija yra prie šventojo palaikų priliestas daiktas.

„Tai yra istorinis įvykis mažesniesiems broliams ir visai Lietuvai, nes mūsų šalyje dar niekur nėra buvę šio šventojo relikvijų“, – sako br. Rolandas Taučius.

Šv. Adalberto Vaitiekaus palaikai Gniezne

Šv. Adalbertas Vaitiekus yra Lenkijos pirmasis šventasis globėjas. Jis taip pat yra Prahos miesto globėjas, nes buvo Prahos vyskupas. Nors šv. Adalbertas norėjo kaip misionierius keliauti į Šventąją Žemę, Dievo apvaizda nulėmė taip, jog jį pasiuntė keliauti į Rytų Europą, dabartinės Lenkijos teritoriją, kur jis ir mirė kankinio mirtimi. „Šv. Adalberto dėka mes turime kitą mums brangų šventąjį – Brunoną Kverfurtietį, kuris buvo šv. Adalberto pasekėjas ir apaštalaudamas pasiekė Lietuvos žemes“, – aiškina brolis pranciškonas.

Gegužės 21 dieną Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje, vyks didelė iškilmė, kurioje dalyvaus Gniezno arkivyskupo ypatingasis pasiuntinys ir kurios metu pranciškonų bažnyčiai bus perduota šv. Adalberto Vaitiekaus relikvija.

„Šventojo atlaiduose dalyvavęs Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius taip pat sakė, jog br. Pauliaus Bytauto OFM iniciatyva gautos šv. Adalberto Vaitiekaus relikvijos yra nepaprastas įvykis Kaunui ir visai Lietuvai“, – džiaugiasi br. Rolandas Taučius.