Sveikinu sulaukus Kristaus Prisikėlimo šventės – šventų Velykų! Kartu su Juo ėjome per kančią ir mirtį, kad galėtume švęsti Prisikėlimą. Juk visa gavėnia ir Didysis Tridienis yra ir mūsų gyvenimo atspindys. Kartais ir mums kaip Jėzui tenka patirti atstūmimą, nesupratimą, išdavystę; kartais išgyvename skaudžią vienatvę; kartais kaip Marijai širdį perveria kalavijas matant mylimojo kančią ar mirtį; kartais sunkią valandą nėra kam su mumis pabudėti. Tačiau Kristus pirmas prisiėmė visą šią kančią ir užnešė ją iki Golgotos, kad dovanotų mums viltį ir prisikėlimą. „Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo“ sako apaštalas Paulius laiške romiečiams (Rom 6, 8). Jis nepanaikino kančios ir mirties, bet pažadėjo būti su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jis yra mūsų prisikėlimas ir gyvenimas! Aleliuja! Su šv. Velykom!

Br. Algirdas Malakauskis OFM
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras