Šv. Antano dienos centras yra karitatyvine veikla užsiimanti organizacija Kretingoje. Visos labdaringos veiklos siejamos su pagalba socialiai remtinoms šeimoms ir kasdiene popamokine vaikų priežiūra. Dienos centre nuo 2007 m. šeimos gauna pagalbą, konsultacijas, išvykas, stovyklas ir vaikų užimtumą bei jų maitinimą visiškai nemokamai.

Iki 2016 metų rugpjūčio mėnesio veiklas vykdė Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos namuose (Vilniaus g. 2, Kretinga), o nuo 2016 rugsėjo mėnesio Dienos centras savo veiklą tęsia buvusiose dirbtuvėse (J. Pabrėžos g. 4, Kretinga). 2009 m. Šv. Antano dienos centro vardu pastatas buvo pradėtas remontuoti. Iki šiol 1/3 pastato yra visiškai suremontuota. Patalpose per savaitę apsilanko ir nemokamas užimtumo, labdaros ir paramos paslaugas gauna iki 100 žmonių.

Šv. Antano dienos centras prašo įsijungti į gerų darbų akciją, kuri tęsis nuo gavėnios iki šv. Antano atlaidų, ir paaukoti dujinio šildymo sistemos įvedimui ir katilinės įrengimui. Ieškomas tūkstantis žmonių, norinčių prisijungti prie gailestingumo darbų ir skirti 50 Eur paramą. Reikalinga bendra suma: 50000 EUR.

Aukas galite pervesti į sąskaitą: LT934010041800012285, AB DnB bankas, banko kodas 40100, SWIFT kodas: AGBL LT 2X.
Aukos tikslas: „Parama namelio šildymo sistemos įvedimui“.

http://www.svantanodc.lt/Paremk.html

Aukotojai bus įtraukti į sąrašą ir jų vardai bus įrašyti specialiame memoriale geradariams atminti.