MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vardu nuoširdžiai dėkoju kiekvienam, savo maldomis ir aukomis remiančiam mažesniųjų brolių veiklas. Jūsų padedami galime tarnauti parapijose, ugdyti jaunimą, rūpintis ligoniais, seneliais, kaliniais ir priklausomais žmonėmis, taip kartu kurdami gražesnę Lietuvos visuomenę ir Dievo Karalystę žemėje.

Remdami mūsų provinciją, sustiprinate ir šalia brolijų įsteigtas organizacijas: Vilniuje veikiančius krikščionišką interneto dienraštį „Bernardinai.lt“, Bernardinų socialinių paslaugų centrą ir Bernardinų jaunimo centrą, Kretingoje veikiančius Šv. Antano vaikų dienos centrą ir „Rūpestėlių“ labdaros valgyklą, Šv. Pranciškaus onkologijos centrą Klaipėdoje, „Susitaikinimo sodybą“ Pakutuvėnuose (kur vykdoma priklausomų nuo narkotikų ir alkoholio žmonių reabilitacija), Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybą, Pranciškonų gimnaziją Kretingoje bei brolių misijas Kenebunke (JAV) ir Toronte (Kanada).

Taip pat restauruojame sovietmečiu nuniokotus mūsų vienuolynus, kultūros paminklus, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčią ir vienuolyną, Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią ir vienuolyną, Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią ir vienuolyną. Vykdome ir Pranciškonų gimnazijos rekonstrukcijas, kad patalpos kuo geriau atitiktų mokinių poreikius.

Jei turite galimybę, paremkite mūsų provincijos tarnystes skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio arba tiesiog pervesdami auką Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijai.

Rekvizitai:  
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Į. k. 192094999
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius
AB SEB bankas, a. s. LT53 7044 0600 0535 8879

Jeigu Jūs ir Jūsų šeimos nariai, draugai ar bendradarbiai nutarsite mus paremti skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, prašytume užpildyti FR 0512 formą didžiosiomis raidėmis (įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą, datą) ir pasirašytą formą iki gegužės 1 d. išsiųsti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui (Ulonų g. 2, Vilnius) arba tam VMI skyriui, kurio veiklos teritorijoje nuolat gyvenate. Prašymo formą rasite šiame voke. Jei pildote metinę pajamų deklaraciją, prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikite kartu su ja elektroniniu būdu (FR 0512 forma) per naudojamo elektroninio banko prieigą adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2;
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 192094999.
Pastaba: pajamų mokesčio dalį paramos paskiriant gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai.

TEATLYGINA JUMS DIEVAS!                                       

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras

Br. Algirdas Malakauskis OFM