Kretingos „Rūpestėlių“ labdaros valgyklos virėja Apolonija Bernotienė, dirbanti valgykloje nuo pat jos atidarymo, Kretingos savivaldybės sprendimu buvo apdovanota vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu už krikščioniškosios kultūros ir dvasinių vertybių puoselėjimą, filantropinę veiklą.

Labdaros valgykla „Rūpestėliai“ Kretingoje, prie pranciškonų vienuolyno, buvo įsteigta 1994 metais. Ji išgyveno ir aukso amžių, ir krizinius laikotarpius. Pradžioje valgyklą gausiai rėmė išeivijos lietuvių laikraštis „Darbininkas“, aprūpindavęs tiek maistu, tiek puodais ir kitais reikmenimis. Dabar valgykla gyvuoja vien gerų žmonių ir brolių pranciškonų dėka. Kiekvieną mėnesį valgykloje pavalgo 240 žmonių. Jie gali ateiti kasdien darbo dienomis nuo 6 val. ryto iki pirmos valandos.

„Virėja Apolonija dirba „Rūpestėlių“ valgykloje nuo pat jos atidarymo ir yra tikra vargšų mama, ­­– tvirtina labdaros ir paramos fondo „Rūpestėliai“ vadovė Akvilė Virbalienė. – Jei tik ji tuo metu yra labdaros valgykloje, tikrai atrakins duris ir pavaišins žmogų. Nereikia pateikti jokių dokumentų, ji pamaitina kiekvieną vargšą.“