Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija išleido 2017 metų sieninį kalendorių su br. Gedimino Numgaudžio OFM fotografijomis, atspindinčiomis provincijos brolių gyvenimą.

Kalendoriuje sužymėtos visos katalikiškos ir pranciškoniškos šventės.

Kviečiame įsigyti kalendorių Bernardinų bažnyčios kioskelyje.