Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kartu su Šventosios Žemės komisariatu iki Trijų Karalių šventės skelbia solidarumo akciją „Vanduo Betliejui“.
Labai gaila, kad šiandien gimti Betliejuje reiškia būti izoliuotam nuo pasaulio ir gyventi nuolatinėje baimėje. Vietoje, kur gimė Jėzus, vis daugiau šeimų nebegali savo vaikams suteikti ne tik tinkamo išsilavinimo ir medicininės priežiūros, bet net ir geriamojo vandens. Į Betliejaus namus vandenį tiekianti vandentieko sistema yra neefektyvi ir neprižiūrima, dėl ko netenkama net 40 proc. ir taip trūkstamo vandens. Ant namų stogų stovi lietaus vandenį kaupiančios talpyklos, tačiau skurstančios šeimos negali pakeisti surūdijusių ir pažeistų vandens talpyklų naujomis, todėl vanduo dažniausiai tampa nebetinkamas gerti.
Mažesnieji broliai Šventojoje Žemėje stengiasi padėti vargingiausiems Betliejuje gimusiems vaikams. Šventosios Žemės pranciškonų kustodija išplatino skubią žinią: „Betliejui nedelsiant reikia vandens talpyklų. Per šias šv. Kalėdas nuolankiai prašome padėti parūpinti naujas vandens talpyklas šeimoms, gyvenančioms šiame įstabiame mieste, kuriame gimė mūsų Išganytojas Jėzus Kristus ir kuris, deja, jau ilgus metus kenčia nuo stipraus konflikto tarp Izraelio ir Palestinos. Betliejaus šeimos yra priverstos gyventi anapus sienos, tačiau iš jų negali būti atimta teisė į vandenį“, – savo kreipimesi rašo Šventosios Žemės kustodijos pranciškonai.

Atsiliepdami į šį prašymą, kviečiame pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą ir visus geros valios žmones iki sausio 8 dienos pervesti auką į sąskaitą (Kretingos Apreiškimo vienuolynas, į. k.  191153971 sąsk. nr. LT044010041800032317, AB DnB bankas, banko kodas 40100), nurodant aukos paskirtį: „Vanduo Betliejui“. Surinktos aukos bus tiesiogiai perduotos Šventosios Žemės pranciškonų kustodijai.

Viešpats teatlygina už Jūsų gerumą!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino ir
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinės tarybos