Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės

Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės yra popiežiaus teisių kongregacija. Pranciškonės misionierės gyvena evangelinio gyvenimo forma, gimusia iš charizmos, Šventosios Dvasios suteiktos įkūrėjai Laurai Leroux de Baufremont ir subrandintos bei palaikomos išmintingo Tėvo Grigorijaus Fioravanti OFM vedimo bei pirmųjų sesučių gyvenimo pavyzdžio ir patirties. Kongregacija įkurta 1861 metais Italijoje.

Švč. Širdies seserys pranciškonės misionierės savo atvykimą į Lietuvą vadina Dievo numatytu planu ir savo kongregacijos atvirumu tokiai Dievo valiai. Griuvus Berlyno sienai, sesučių kongregacija atsiliepė į popiežiaus kvietimą padėti toms šalims, kuriose Bažnyčia ilgą laiką kentėjo. Tuo pat metu Lietuvos broliai pranciškonai ieškojo, kas jiems galėtų padėti įgyvendinti šv. Pranciškaus dvasingumą Lietuvoje. 1994 metais Varšuvoje netikėtai broliai pranciškonai ir sesutės pranciškonės misionierės susitiko. Jau po metų, rugpjūčio 23 dieną, trys sesutės pradėjo savo misiją Kretingoje. Šiandien jos globoja vargšus, dėsto tikybą Pranciškonų gimnazijoje, aktyviai talkina kaip parapijos katechetės, visą savaitę dirba su Pranciškučių grupėmis, savo koplyčioje priima šeimų maldos grupę ir už savo vaikus besimeldžiančias motinas.

Daugiau apie Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres sužinoti galite www.francescane.org, paskambinę mob. telefonu: +370 445 55108 (vyresnioji s. Marija Danutė Ančerytė FMSC) arba aplankę jų vienuolyną Kretingoje (Vilniaus g. 3).