Šv. Klaros neturtėlių seserų ordinas2022-10-11T18:55:32+02:00

Šv. Klaros neturtėlių seserų ordinas

Klarisės yra II-asis šv. Pranciškaus įkurtas ordinas. Lietuvoje, prieš įsikuriant klarisėms, gyvavo I-asis (mažesnieji broliai) ir III-asis (pasauliečiai pranciškonai) ordinai, tačiau trūko II-ojo – Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino.

1994 m. broliai pranciškonai surinko merginų, trokštančių gyventi Evangelija pagal šv. Klaros dvasingumą, grupę ir išlydėjo jas į klarisių vienuolyną Mantujoje (Italija). Ten, giliau pažinusios šv. Klaros Asyžietės dvasingumą, merginos davė laikinuosius įžadus.

1997 m. iš Romos buvo gautas leidimas vienuolyno fundacijai Lietuvoje, o po metų pirmosios seserys lietuvaitės kartu su jas lydinčia seserimi iš Italijos Margherita Pellizzari atvyko į Kretingą, kad čia įkūnytų šv. Klaros charizmą, gyvendamos kontempliatyvų atgailos gyvenimą. Seserys apsigyveno broliams priklausančiame name ir remiamos dangiškojo Tėvo meilės žengė pirmuosius žingsnius. 1998 m. prasidėjo  vienuolyno statyba, kuri po dvejų metų buvo baigta, o vienuolynas iškilmingai pašventintas. 2003 m. kovo 25 d. Šv. Klaros vienuolynas Kretingoje gavo kanoninį įteisinimą.

Šv. Klaros seserims būdingas kontempliatyvus gyvenimo būdas, asmeninė malda, kartu švenčiama šv. Mišių ir Valandų liturgija. Klarisės gyvena iš savo rankų darbo ir Dievo malonės, kuri gražiai pasireiškia per geradarius. Seserų veiklos pobūdį lemia vietos Bažnyčios poreikiai. Kretingoje gyvenančios seserys kepa komunikantus, daro rožinius, siuva purifikatorius, korporalus, siuvinėja.

Seserų tikslas – gyventi Jėzaus Kristaus Evangelija seseriškoje bendruomenėje, neturint nieko svarbiau už Viešpatį. Neturtą seserys supranta ne tik kaip materialinių gėrybių atsisakymą dėl Kristaus meilės, bet kartu siekia ir vidinio neturto, vedančio į tikrąją Dievo vaikų laisvę. Šventosios Dvasios suburta seserų bendruomenė gyvena toli nuo pasaulio triukšmo – uždarame vienuolyne, kad laisva širdimi tarnautų Viešpačiui ir būtų atvira visiems žmonėms jų džiaugsmuose ir skausmuose.

Šv. Klaros seserys ir Mažesnieji broliai, gyvendami tuo pačiu troškimu sekti neturtingą ir nusižeminusį Kristų bei Jo Švč. Motiną, yra vienas kitam dvasinė parama ir papildymas. Savo malda, bendruomenine vienybe, paprastumu ir visu tuo, ką Dievo Apvaizda dovanoja, Motinos Bažnyčios širdyje broliai ir seserys yra pašaukti visai kūrinijai skleisti Kristaus Gerąją Naujieną.

Seserų pagamintus rankdarbius: rožinius, rožinius-apyrankes, atvirukus, nertas servetėles ir kt. galite apžiūrėti ir jų įsigyti elektroninėje parduotuvėje pagamintavienuolyne.lt

Šv. Klara darbą vadino malone, tad ir mums tai yra galimybė ieškoti Dievo gerumo ir grožio ženklų kūrinijoje bei pasidalinti su kitais tuo, kas galėtų papuošti kasdienę aplinką, primintų Dievo artumą ir leistų palydėti dienos įvykius malda.

5.20 Rytmetinė, mąstymas
6.30 Rožinis
7.00 Šv. Mišios, Priešpiečio malda
Po šv. Mišių kasdien (išskyrus šeštadienį) – Švč. Sakramento adoracija (iki 11.40)
11.40 Vidudienio malda
14.30 Pavakario malda (sekmadienį – 15.00)
17.00 Vakarinė, mąstymas
19.30 Aušrinė ir Naktinė
Tylos laikas

Gailestingumo Tėvas kasdien duoda progų pažinti savo pašaukimą. Jei Dievas leido išgirsti Jo kvietimą tylos ir maldos gyvenimui, kasdien žvelgiant į mylintį Jėzaus veidą ir priimant Šventosios Dvasios vedimą, galite prašyti praleisti mėnesį klauzūroje ir geriau susipažinti su bendruomenės gyvenimu.

Taip pat priimame grupes ir pavienius asmenis (be nakvynės), iš anksto susitarus telefonu.

Gyvendamos pagal šv. Motinos Klaros troškimą būti vienybėje su mistiniu Kristaus Kūnu – Bažnyčia, ir vykdydamos kontempliatyviųjų pašaukimą nešti savo širdyje visų žmonių rūpesčius ir skausmus, laukiame Jūsų maldos intencijų, kurias galite siųsti elektroniniu paštu arba palikti apsilankę vienuolyno koplyčioje.

Mus galite aplankyti kiekvieną dieną:

9.00–12.00 val.
15.00–17.00 val.

Šv. Mišios vienuolyno koplyčioje aukojamos
šiokadieniais 7.00 val., šeštadienį ir sekmadienį – 9.00 val.

Šventos Klaros seserų vienuolynas
Adresas: Mėguvos g. 34, LT-97140 Kretinga
Įmonės kodas 192092261
Sąskaitos nr.: LT197044060004114302, AB SEB bankas
Bendrasis telefonas: 8 677 19539 (prašytume skambinti 10.00–11.00 val. ir 15.30–16.30 val.)
El. paštas: klarises.lt@gmail.com