Pranciškoniškasis jaunimas

Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) kaip organizuota Pranciškoniškosios šeimos struktūra, priklausanti Pasauliečių pranciškonų ordinui (OFS), egzistuoja jau nuo pat praėjusio amžiaus vidurio. Prieš tai, kol jis neegzistavo, jauni žmonės turėjo vienintelį pasirinkimą – įsipareigoti evangeliniam gyvenimui viename iš trijų pranciškoniškų ordinų. Pranciškus, Klara ir Elžbieta savo galutinį religinį apsisprendimą padarė dar labai jauni, tapdami pavyzdžiu daugybei kitų jaunų pranciškonų.

Paskutiniaisiais dešimtmečiais grįždama prie savo ištakų ir padedama Bažnyčios Pranciškoniškoji šeima dėjo pastangas atsakyti į besikeičiančius jaunimo poreikius, pasiūlyti atsakymus bei erdvę pašaukimo ištyrimui bei padėti jaunimui realizuoti savo pašaukimus. Jaupra yra privilegijuota vieta visa tai pasiekti.

Kai jaunimui ateina laikas susidurti su gyvenimo iššūkiais ir kai jie jaučiasi ypatingai patraukti krikščioniško gyvenimo ir šv. Pranciškaus dvasingumo, jų gyvenimai vis dar yra visiškai „pasaulietiški“, jie gyvena pasaulyje. Tad Pranciškoniškasis jaunimas yra jiems siūloma galimybė pradėti savo pašaukimo kelionę Pasauliečių pranciškonų ordine (OFS).

Pranciškoniškasis jaunimas yra tarptautinė brolija, vienijanti apie 49 000 narių iš visų pasaulio kontinentų. Kiekviena vietinė Jaupra brolija į tarptautinę bendruomenę įsijungia per nacionalinę broliją, kuri yra visų vietinių brolijų visuma. Nacionalinė brolija skirstoma į regionus: Azijos ir Okeanijos, Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos, Šiaurės Amerikos ir Afrikos.

Nacionalinės brolijos bendrauja tarpusavyje. Tarptautiniai Jaupra susitikimai rengiami per kiekvienas Pasaulio jaunimo dienas. 2007 metais vyko pirmoji Tarptautinė Jaupra Asamblėja. Nuo 1999-ųjų  iki 2009-ųjų vyko penki Europos pranciškoniškojo jaunimo kongresai. Penktasis Jaupra kongresas „Per kankinystę į Prisikėlimą“ vyko 2009 metais Lietuvoje. Nuo 2012 metų buvo pradėti rengti bendri Europos OFS ir Jaupra kongresai. 

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo pradžia galima laikyti jaunuolių susibūrimą prie brolių pranciškonų, 1989 metais sugrįžusių į atkurtą Kretingos vienuolyną. 1995 metais buvo įkurta Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Lietuvos Jaupra brolija oficialiai gimė 2006 metų liepos 8 dieną Kretingoje. Į steigiamąjį susirinkimą iš Kretingos, Vilniaus ir Šiaulių brolijų atvykęs pranciškoniškasis jaunimas palaikomas visos Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos (brolių, sesučių, pasauliečių pranciškonų) patvirtino savo Statutą ir išsirinko Nacionalinę tarybą. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos veikloje nuolat dalyvauja apie 150 jaunų žmonių iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno, Šiaulių ir Jonavos miestų.

Plačiau apie Pranciškoniškąjį jaunimą – www.jaupra.lt