Pasauliečių pranciškonų ordinas

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus įkurtas Ordinas, šiandien skaičiuoja daugiau nei 360 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 116 pasaulio valstybių. Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų: vietinių, regioninių, nacionalinių, tarptautinės. OFS nariai, likdami pasauliečiais ir laikydamiesi 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintos Regulos, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį.

Lietuvoje Pasauliečių pranciškonų ordinas atkurtas 1991 m. rugpjūčio 3 d., Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos oficialiai pripažintas 2001 m. rugsėjo 29 d. Šiandien Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas skaičiuoja apie 500 narių, susideda iš 6 regionų (Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio) ir 33 vietinių brolijų.

Pasauliečių pranciškonų ordinas yra tikras ordinas. Jis buvo įkurtas paties šventojo Pranciškaus jo laikais. Ir iš tiesų šventasis Pranciškus buvo vienas iš tų atgailaujančių brolių. Turime suprasti, kad maldos grupės neturi amžinųjų įžadų, joms nereikia ypatingo pašaukimo. Tam, kad taptum pasauliečiu pranciškonu, turi iš Dievo gauti ypatingą pašaukimą – būti pranciškonu, o tai reiškia sekti Kristų Pranciškaus pėdomis. Pakartoti Pranciškaus gyvenimą, žinoma, kiek tai įmanoma gyvenant pasaulyje, kasdienėmis sąlygomis. Tapdami pasauliečiais pranciškonais, mes duodame įžadus. Tai yra tikras pasauliečio pašventinimas. Mūsų įžadai yra vieši, duodami prieš Bažnyčios bendruomenę, iškilmingi ir amžini, duodami visam gyvenimui. Kiekvienas panorėjęs gali prisijungti prie maldos grupės, o po to ją palikti. Galima prisijungti prie įvairių bažnytinių organizacijų, o vėliau iš jų išeiti. Tuo tarpu mes įsipareigojame visam gyvenimui.

Daugiau informacijos: http://ofs.lt/