Kas yra Mažesniųjų brolių ordinas?

Mažesniųjų brolių ordinas veikia visuose žemynuose ir jam priklauso apie 13700 amžinųjų įžadų brolių. Ordiną sudaro 103 savarankiškos provincijos, pavaldžios kas šešerius metus renkamam Mažesniųjų brolių ordino generaliniam ministrui ir generaliniams definitoriams, kurie dirba Romoje esančioje generalinėje kurijoje.

2021 m. Generalinėje kapituloje Mažesniųjų brolių ordino generaliniu ministru išrinktas br. kun. Massimo Fusarelli OFM.

Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras ir generaliniai definitoriai

Generalinis ministras

Massimo Fusarelli OFM

Generalinis vikaras

Isauro Ulises Covili Linfati OFM

Generalinis definitorius

Joaquin Echeverry OFM

Atsakingas už Lotynų Amerikos pranciškonų konferenciją (UCLAF)

Generalinis definitorius

Victor Luis Quematcha OFM

Atsakingas už Afrikos pranciškonų konferenciją

Generalinis definitorius

Albert Schmucki OFM

Atsakingas už vidurio ir šiaurės Europos mažesniųjų brolių konferenciją (COTAF)

Generalinis definitorius

Konrad Grzegorz Cholewa OFM

Atsakingas už šiaurės ir pietų slavų konferencijas (SLAN ir SLAS)

Generalinis definitorius

John Wong OFM

Atsakingas už Azijos ir Okeanijos pranciškonų konferenciją (FACO)

Generalinis definitorius

César Külkamp OFM

Atsakingas už Lotynų Amerikos pranciškonų konferenciją (UCLAF)

Generalinis definitorius

Cesare Vaiani OFM

Atsakingas už ispanų-portugalų ir italų konferencijas (CONFRES IR COMPI)

Generalinis definitorius

Jimmy Zammit OFM

Atsakingas už Angliškai kalbančių provincijų konferenciją (ESC)

Mažesniųjų brolių ordino Generalinė kurija

Curia Generale dei Frati Minori

Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma, Italia
Tel. +39 06 684 919
El. paštas: secgen@ofm.org
Tinklalapis: www.ofm.org