Mažesniųjų brolių ordino angliškai kalbančių provincijų konferencija
(English speaking conference, OFM-ESC)

Mažesniųjų brolių ordinas skirstomas į mažesnius regionus, vadinamus konferencijomis. Lietuvos Šv. Kazimiero provincija priklauso Angliškai kalbančių provincijų konferencijai (English Speaking Conference – ESC). Ją sudaro 14 Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Airijoje, Anglijoje, Maltoje ir Lietuvoje veikiančių provincijų bei kustodijų.

Konferencija skirta bendradarbiauti per sekretoriatus, komisijas ir komitetus.

Pagrindiniai iš jų:

Formacijos ir studijų sekretoriatas;
Pranciškonų intelektualinės tradicijos sekretoriatas;
Misijų ir evangelizacijos sekretoriatas;
Teisingumo, taikos ir kūrinijos apsaugos komisija;
Amerikos pranciškonų liturgijos komisija;
Amerikos pranciškonų istorijos akademija.

Kontaktai:
Registracijos adresas: PO Box 61128 New Bedford, Massachusetts 02746, USA
El. paštas: exec@escofm.org

VADOVYBĖ

Prezidentas

Tom Nairn OFM

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų  provincijos ministras
(Province of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Franklin, WI)
El. paštas: provincial@thefriars.org

Sekretorius

Patrick McCloskey OFM

Šv. Jono Krikštytojo provincija
(Province of St. John the Baptist, Cincinati, OH)
El. paštas: exec@escofm.org

ANGLIŠKAI KALBANČIŲ PROVINCIJŲ KONFERENCIJĄ SUDARO

ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PROVINCIJA,
VISKONSINAS, JAV

(PROVINCE OF THE ASSUMPTION
 OF THE BLESSED VIRGIN MARY, FRANKLIN, WI, USA)

Provincijos ministras James Gannon OFM

Tinklalapis: www.franciscan-friars.org

ŠVENČIAUSIOJO JĖZAUS VARDO PROVINCIJA,
NIUJORKAS, JAV

(PROVINCE OF THE HOLY NAME, NEW YORK, NY, USA)

Provincijos ministras Kevin Mullen OFM

Tinklalapis: www.hnp.org

NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PROVINCIJA,
NIUJORKAS, JAV

(PROVINCE OF THE IMMACULATE CONCEPTION, NEW YORK, NY, USA)

Provincijos ministras Robert Campagna OFM

Tinklalapis: www.icprovince.org

GVADALUPĖS MERGELĖS PROVINCIJA,
NAUJOJI MEKSIKA, JAV

(PROVINCE OF OUR LADY OF GUADALUPE, ALBUQUERQUE, NM, USA)

Provincijos ministras Ron Walters OFM

Tinklalapis: www.swfranciscans.org

ŠVENČIAUSIOS ŠIRDIES PROVINCIJA,
MISŪRIS, JAV

(PROVINCE OF THE SACRED HEART, ST. LOUIS, MO, USA)

Provincijos ministras Tom Nairn OFM

Tinklalapis: www.thefriars.org

ŠV. BARBAROS PROVINCIJA,
KALIFORNIJA, JAV

(PROVINCE OF ST. BARBARA, OAKLAND, CA, USA)

Provincijos ministras David Gaa OFM

Tinklalapis: www.sbfranciscans.org

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PROVINCIJA,
OHAJUS, JAV

(PROVINCE OF ST. JOHN THE BAPTIST, CINCINATI, OH, USA)

Provincijos ministras Mark Soehner OFM

Tinklalapis: www.franciscan.org

ŠVENTOSIOS ŠEIMOS KUSTODIJA (KROATŲ),
ILINOJUS, JAV

(CUSTODY OF THE HOLY FAMILY, CHICAGO, IL, USA)

Kustodas Jozo Grbeš OFM 

Tinklalapis:

http://www.croatianfranciscans.org/eng/welcome.htm

ŠV. JUOZAPO PROVINCIJA,
KVEBEKAS, KANADA

(PROVINCE OF ST. JOSEPH, MONTREAL, QUEBEC, CANADA)

Provincijos ministras Pierre Charland OFM

Tinklalapis: www.francoisdassise.ca

KRISTAUS KARALIAUS PROVINCIJA,
ALBERTA, KANADA

(PROVINCE OF CHRIST THE KING, EDMONTON, ALBERTA, CANADA)

Provincijos ministras Robert Mokry OFM

Tinklalapis: www.franciscanfriars.ca

NEKALTOJO PRASIDĖJIMO KUSTODIJA,
ANGLIJA, JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(CUSTODY OF THE IMMACULATE CONCEPTION, LONDON, ENGLAND)

Kustodas Michael Copps OFM

Tinklalapis: www.friar.org

AIRIJOS PROVINCIJA, AIRIJA

(PROVINCE OF IRELAND, DUBLIN, IRELAND)

Provincijos ministras Aidan McGrath OFM

Tinklalapis: www.franciscans.ie

ŠV. APAŠTALO PAULIAUS PROVINCIJA, MALTA

(PROVINCE OF ST. PAUL THE APOSTLE, VALLETTA, MALTA)

Provincijos ministras Anthony Chircop OFM

Tinklalapis: www.ofm.mt

ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJA, LIETUVA

(PROVINCE OF ST. CASIMIR, VILNIUS, LITHUANIA)

Provincijos ministras Evaldas Darulis OFM

Tinklalapis: www.ofm.lt

ŠVENTOJO KRYŽIAUS FUNDACIJA (SLOVĖNŲ),

ILINOJUS, JAV

(FOUNDATION OF THE HOLY CROSS, LEMONT, IL, USA)

ASOCIJUOTOJI NARĖ – ŠVENTOSIOS DVASIOS PROVINCIJA,
AUSTRALIJA

(ASSOCIATE MEMBER PROVINCE OF THE HOLY SPIRIT, AUSTRALIA)

Provincijos ministras Phillip Miscamble OFM

Tinklalapis: www.franciscans.org.au