Šiaulių brolija2022-02-08T22:20:00+02:00

MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KRYŽIŲ KALNO VIENUOLYNAS

Rašytiniuose šaltiniuose Kryžių kalnas pirmąkart paminėtas XIX a. viduryje: „Vienas iš Jurgaičių gyventojų 1847 m. sunkiai sirgdamas Dievui pažadėjo, kad, jei nuo ligos gyvas liks, tai ant to kalno pastatys kryžių. Atsitiko taip, kad anas pagijo kryžių ten statydamas. Kaip tiktai toji žinia išplito tarp žmonių, taip per tris metus iš tolimesnių kaimų tiek daug kryžių čia privežė ir pastatė, kad jų skaitlingumą dabar matome“.

Sovietmečiu Kryžių kalnas tapo plačiai žinomu, netgi užsienyje, kovos už tikėjimo laisvę simboliu. Juo labiau stengėsi okupantų valdžia kalną sunaikinti, netgi su žeme sulyginti, juo labiau jis klestėjo. Juo labiau buvo stengiamasi užgniaužti kryžių statymą, juo daugiau jų čia buvo statoma. Sunkiais okupacijos dešimtmečiais ypač atsiskleidė kryžiaus, kaip stiprybės ir vilties šaltinio, prasmė. Kryžių kalnas buvo pramintas lietuviškąja Golgota.

Popiežius Jonas Paulius II, 1993 metų rudenį, teprabėgus kelioms savaitėms nuo jo kelionės po Lietuvą, lankydamasis Italijoje, La Vernos kalno pranciškonų vienuolyne,  pasakė, jog Europoje yra du ypatingi kalnai – La Vernos kalnas ir Kryžių kalnas – ir tarp šių kalnų turi būti nutiestas tiltas. Jis paragino brolius pranciškonus pastatyti prie Kryžių kalno vienuolyną. Pranciškonai veikiai atsiliepė į popiežiaus paraginimą. Pastatą, stovintį 300 metrų nuo Kryžių kalno, statyti padėjo Toskanos provincijos broliai pranciškonai. Jis iškilmingai pašventintas 2000 metų liepos 8 dieną.

Carlo Bertagnin OFM

Brolis Carlo Bertagnin OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1997 metais Italijoje, tačiau nuo 2000-ųjų metų gyvena Lietuvoje.

Jis daug laiko skiria asmeniniam santykiui su žmonėmis, už ką visų yra labai mylimas. Brolis Carlo yra labai kūrybinga ir meniška asmenybė – tapo ikonas ir jau daugelį metų veda ikonografijos kursus, įrašinėja vokalo partijas giesmių albumuose, gieda vienuolių chore, kuria scenografijas pagrindiniams katalikiškiems renginiams Lietuvoje. Šiuo metu brolis Carlo yra Kryžių kalno vienuolyno gvardijonas, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinis dvasinis asistentas.

Laisvalaikiu broliui Carlo patinka šeimininkauti virtuvėje, gaminti broliams itališkus patiekalus, bėgioti. Jis taip pat yra krikščioniškos muzikos žinovas.

Mykolas Marija Letkauskas OFM

Brolis kunigas Mykolas Marija Letkauskas OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė dar pogrindyje – 1988 metais, o į kunigus buvo įšventintas dvejais metais anksčiau – 1986-aisiais. Jis yra kilęs iš Panevėžio.

Sovietmečiu brolis Mykolas dirbo misionieriumi Almatoje, Kazachstane. Jis buvo vienas iš nedaugelio kunigų, kurie mažesniesiems broliams grįžus į Kretingą prisijungė prie brolijos.

Brolis Mykolas gyvena Kryžių kalno vienuolyne nuo pat jo pašventinimo 2000­-aisiais. Tarnauja žmonėms aukodamas Šv. Mišias, klausydamas išpažinčių.

severinas-holocheris-ofmSeverin Holocher OFM

Brolis kunigas Severinas Holocher OFM amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine davė 1965 metais, o į kunigus buvo įšventintas 1967 metais. Jis yra vokietis, tačiau atvyko gyventi į Lietuvą, kad padėtų atkurti Lietuvos Šv. Kazimiero provinciją.

Tėvas Severinas yra puikus ugdytojas, todėl ilgus metus buvo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, o šiuo metu yra Šiaulių Kryžių kalno pasauliečių pranciškonų brolijos dvasinis asistentas. Tėvas Severinas yra mylimas nuodėmklausys ir rekolekcijų vedėjas, pranciškoniškųjų šaltinių žinovas. Jis domisi vardų kilme ir reikšmėmis.

Šv. Mišios aukojamos:

Šeštadieniais, sekmadieniais ir privalomų švenčių dienomis – 11:00 val., o darbo dienomis – 18:00 val.

Už mirusius meldžiamės šeštadieniais, už gyvuosius – sekmadieniais.

Krikšto ir santuokos sakramentai neteikiami.

Oficialus pavadinimas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolynas
Registracijos adresas: Jurgaičių k., Meškuičių sen., LT-81439 Šiaulių r.

Įmonės kodas: 192076442
Sąskaitos nr.: LT244010044200071917, Luminor bankas

Vadovas Carlo Bertagnin OFM, gvardijonas
Bendrasis telefonas: +370 415 27733
Gvardijono telefonas: +370 614 67569
Noviciato tel. nr.: +370 684 49941
El. paštas: fratecarlo@libero.it