Mažesnieji broliai tarnauja Šventojoje Žemėje jau 800 metų, nuo pat šv. Pranciškaus Asyžiečio laikų. Šventosios Žemės kustodija prižiūri svarbiausias krikščionių šventoves Jeruzalėje, Betliejuje, Nazarete, tarnauja žmonėms Izraelio, Palestinos, Libano, Graikijos ir Sirijos teritorijose.

Šiuo metu broliai padeda žmonėms karo nuniokotame Alepe ir Damaske, tiekia maisto produktus, padeda šeimoms atstatyti sugriautus namus, atkurti privatų verslą. Šventosios Žemės kustodija nuolat laukia geros valios žmonių aukų, padedančių jiems atlikti šią svarbią tarnystę.

Daugiau informacijos:

Šventosios Žemės komisaras Lietuvoje br. Antanas Grabnickas OFM
Tel. +370 680 25115
El. paštas: antanas53@hotmail.com

Tikslines aukas galima pervesti į Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolyno sąskaitą: 

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynas
LT087044060005107004, AB SEB bankas
Paskirtis: Auka Šventosios Žemės kustodijai

Kviečiame sekti Šventosios Žemės kustodijos naujienas internete: