Lapkričio 18 – 19 d. Toronto Prisikėlimo parapija šventė 70 – ties metų jubiliejų!
Per 70 Prisikėlimo parapijos gyvavimo metų čia tarnavę broliai ir kartu su jais parapiją kūrę ir puoselėję žmonės sugebėjo perduoti ir skleisti ne tik Bažnyčios mokymą, bet ir lietuviškos kultūros dvasią.
Džiaugiamės kartu su broliais Augustinu, Raimundu, Jonu, visais parapijiečiais gražia sukaktimi.
Jūsų parapijos liudijama meilė Lietuvai – tiek darbu, tiek veikla – davė įstabių vaisių ir užaugino ne vieną gražaus jaunimo kartą.
Dievo palaimos Prisikėlimo parapijos žmonėms!

Čia galite pažiūrėti filmuką apie Prisikėlimo parapijos istoriją, čia – klebono br. Jono Šileikos OFM sveikinimą parapijos 70-čio proga, parapijos šventės nuotraukų galerija – čia. Už nuotraukas dėkojame Dainai ir Romui Puteriams.