Rugp­jū­čio 6 die­ną Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje įvyko br. Gyčio Vaineikio OFM laikinųjų įžadų šventė, o br. Algirdas Pogužinskas OFM laikinuosius įžadus davė rugsėjo 2 d. La Vernos bazilikoje, Italijoje.

Šventėje Kretingoje dalyvavo ir br. Gyčio noviciato magistras iš Airijos brolijos br. Antony Jukes OFM. Jis dėkojo Dievui už br. Gytį, už jo pasirinkimą pašvęsti gyvenimą Šv. Pranciškaus brolijai ir džiaugėsi, kad br. Gytis noviciato metu gyveno maldos ir brolystės ritmu. „Tai rodo jo ryšį su Dievu ir su broliais, kaip šeima. Matau, kad Gytis nori pasišvęsti maldos ir broliškumo gyvenimui, jaučiu, kad pranciškoniškoji šeima jam tinka.” – kalbėjo br. Antony.

Šv. Pranciškau, savo užtarimu pas Dangaus Tėvą globok br. Gytį ir br. Algirdą!

Visą br. Gyčio Vaineikio OFM laikinųjų įžadų ceremoniją galite pažiūrėti youtobe kanale Kretingos Pranciškonai. 
Jolantos Klietkutės užfiksuoti ceremonijos momentai čia.

O čia kelios akimirkos iš br. Algirdo laikinųjų įžadų šventės la Vernos bazilikoje.