ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ATLAIDAI Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje

PROGRAMA

Birželio 6 d. antradienis / šv. Antano diena
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios (už savivaldybės darbuotojus ir politikus)

Birželio 7 d. trečiadienis
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios (už švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas)

Birželio 8 d. ketvirtadienis
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios (už ligonius, slaugytojus, medicinos ir socialinius darbuotojus)

Birželio 9 d. penktadienis
14.00 Maldos ir atgailos žygis Kretingos miesto gatvėmis (pradedant nuo bažnyčios)
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios (už kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus). Svečias – misionierius kun. Kastytis Šulčius (Almata, Kazachstanas)
19.00 Filmo „Antanas – Dievo karys“ (rež. Antonello Belluco) peržiūra pranciškonų vienuolyno refektoriuje

Birželio 10 d. šeštadienis
11.00-17.30 Švč. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje (už verslininkus ir žemdirbius). Svečias – misionierius kun. Kastytis Šulčius (Almata, Kazachstanas)
21.00-00.00 „Šviesa naktyje“ bažnyčioje

Birželio 11 d. sekmadienis / Devintinės – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (visų šv. Mišių metu bus laimina ir dalijama duona)
8.00 Šv. Mišios bažnyčioje
10.30 Šv. Mišios (už šeimas bei jaunimą) ir parapijos kavinė
12.30 Šv. Mišios ir Devintinių procesija miesto gatvėmis
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.30 Šlovinimo ir katalikiško roko grupės „Gyvasis Vynmedis“ koncertas šventoriuje

Birželio 12 d. pirmadienis
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje (už policijos, priešgaisrinės tarnybos, pasienio darbuotojus)

Birželio 13 d. antradienis / Šv. Antanas Paduvietis
8.00 Šv. Mišios bažnyčioje
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios (už parapijos bendruomenę ir maldos grupes)
19.00 Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Kitep“ (vad. Vitalija Valeikienė) koncertas šventoriuje bei pasienietiška košė su arbata (gamina VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Palangos užkardos pareigūnai)

Šventasis Antanai Paduvieti, didysis Dievo mylėtojau, melski už mus!

Visą Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės programą skaitykite čia.