Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondas kviečia prisidėti prie J.A.Pabrėžos gyvenimo kultūrinio bei dvasinio palikimo išsaugojimo. 2023 metų fondo veiklos pagrindinis uždavinys – parengti ekspoziciją-mini muziejų J. A. Pabrėžai Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokšto viduje įrengtoje aikštelėje. Tikimasi, kad ekspozicija-mini muziejus taps dar viena Kretingos miesto turistų, piligrimų, žygeivių lankoma vieta.
Kviečiame pamąstyti kaip ekspozicijoje būtų galima pristatyti J. A. Pabrėžos gyvenimo ir veiklos ženklus (pamokslininkas, kalbininkas, Lietuvos botanikos tėvas, jautriasielis gydytojas ir t.t.), jo gyvenimo bei saugomą atminimą Kretingoje. Savo mintis prašome siųskite japabrezosfondas@gmail.com