Br. Algirdas Pogužinskas OFM pradėjo noviciatą La Vernos vienuolyne Italijoje! Sveikiname brolį! Prašome maldos už šią naują pradžią.