Rugsėjo 17 dieną 15.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje br. Edvinas Jurgutis OFM ir br. Pijus Štangvaltas OFM duos amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus Mažesniųjų brolių ordine.

Meldžiamės už brolius ir kviečiame kartu švęsti džiugią dieną!

Po 15.30 val. šv. Mišių – vaišės vienuolyno kiemelyje.