2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje buvo pristatyta „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga“. Jos steigimo aktą pasirašė Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino J. A. Pabrėžos darbo grupės vadovė Nijolė Raudytė OFS, grupės nariai: Jolanta Klietkutė OFS, Vilija Karaliūnaitė OFS ir Rimantas Radzevičius OFS.

Ši knyga yra tarpukario brolių pranciškonų veiklos tęsinys: pirmojoje dalyje surankioti išlikę tarpukario liudijimai, antroje – laukiame dabartinių liudijimų apie mūsų gyvenimuose patirtas Dievo malones, gautas prašant J. A. Pabrėžos užtarimo.
Po tėvo Ambraziejaus mirties žmonės vis vien eidavo prašyti pagalbos, tik jau ne į vienuolyną, o prie kapo. Praėjus net 70 metų, žmonės vis dar nebuvo jo pamiršę. Todėl tarpukario pranciškonai apytiksliai nuo 1921 m. vienuolyno knygoje ėmė užrašinėti per tėvo Ambraziejaus užtarimą patirtas Dievo malones, o kai kurias svarbesnes žinutes publikavo spaudoje. Labai gaila, kad mūsų laikus pasiekė tik spaudoje buvę liudijimai, o vienuolyne buvusi knyga pražuvo sovietmečiu.
Tad ir šios „Dievo malonių knygos“ atsiradimas nėra atsitiktinis. Pakalbinę gatvėje sustabdytus kretingiškius išgirstume daugybę nuostabių ir neįtikėtinų istorijų, įvykusių jiems patiems, draugams, artimiesiems ar pažįstamiems besimeldžiant prie Jurgio Pabrėžos kapo. Šios istorijos žinomos tik siauram draugų ratui, kartais net nedrąsu jas pasakoti, baiminantis likti nesuprastiems. Tačiau kiekvienas Dievo patirtas stebuklas yra skirtas ne tik jį patyrusiam asmeniui. Tai yra dovana, bet ir įpareigojimas eiti ir skelbti apie tai, kas įvyko. Morkaus Evangelijoje Jėzus, išgydęs apsėstąjį, aiškiai sako: „Eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių didžių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo.“ Kiekvienas liudijimas įkvepia jo klausančius žmones, suteikia drąsos ir vilties, stiprina tikėjimą.

Visą Jolantos Klietkutės OFS straipsnį portale bernardinai.lt skaitykite čia. 
Straipsnyje autorė pasidalina ir Marijos radijo laidoje „Aktualijos“ skambėjusiomis mintimis apie „Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą“. Laidoje dalyvavo: teol. m dr. br. Paulius Bytautas OFM, teol. m dr. Vilija Karaliūnaitė OFS, Jolanta Klietkutė OFS, Rimantas Radzevičius OFS ir Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kanauninkas kunigas Egidijus Zulcas, pokalbį vedė Nijolė Raudytė OFS. Visą Marijos radijo laidą „Aktualijos” galite paklausyti čia.