„Neperskaityta knyga – paminklas J. A. Pabrėžai” – taip savo straipsnį apie J.A.Pabrėžos paminklą Kretingoje portale Bernardinai.lt pavadino autorė Jolanta Klietkutė OFS.

„Atvykus į Kretingą kviečiu aplankyti Jurgio Pabrėžos paminklą ir pabandyti jį perskaityti kaip naują knygą, kurioje Jurgis Pabrėža tarsi išeina iš nežinios ir kartu mums lieka ne visiškai atrastas ir ne visiškai suprastas. Jis tartum lieka aname laike, o kartu ir mūsų epochoje. Figūra lyg išeina iš sienos, kaip anuomet tėvas Ambraziejus išeidavo pro vienuolyno vartus. Tas išėjimas iš plokštumos turėtų priminti, kad jis ir jo darbai gyvena tarp mūsų. Galbūt ši plokštuma primena varpo formą, tačiau autoriaus mintis buvo kita – tai vienuolyno sienos fragmentas, bet kartu tai laikas, erdvė, epocha, kurioje mes buvome, kurioje dabar esame ir į kurią kažkada vėl įeisime. Arka – tai lyg simbolis, primenąs, kad tai žmogus, gyvenantis Visagalio pavėsy.”

Visą Jolantos Klietkutės OFS straipsnį rasite čia.