„Mes turime šventųjų, kurie su mumis džiaugės ir verkė. Tik jie už mus daugiau Dievui gyveno, uoliau Jo garbei dirbo ir šiandien yra amžinąja laime apdovanoti. Prieš tokį šventąjį patys linksta lietuvio keliai; juodu vienas antrą labiau supranta.”

Taip savo straipsnį portale bernardinai.lt pradeda Jolanta Klietkutė OFS. Visą straipsnį apie tėvą Ambraziejų, kaip švento gyvenimo žmogų skaitykite portale bernardinai.lt