Rugsėjo 1 d. Algirdas Pogužinskas pradėjo postulantatą Mažesniųjų brolių ordine. Sveikiname, džiaugiamės ir kartu meldžiamės.