Romoje vykstančioje Mažesniųjų brolių ordino generalinėje kapituloje išrinktas naujasis bendruomenės vadovas. Juo tapo br. kun. Massimo Fusarelli OFM, kuris prieš rinkimus buvo įvardijamas kaip vienas stipriausių kandidatų į generalinio ministro pareigas.

58-erių M. Fusarelli nuo praeitų metų buvo Šv. Bonaventūros provincijos (Romoje ir Abruce) ministras. Vienuolis studijavo teologiją ir patristiką, gilinosi į maldos praktikas ir jų mokė. Tėvas Massimo dirbo įvairiose institucijose formuojant brolius pranciškonus, taip pat užsiėmė pašaukimų sielovada, bendradarbiavo su pranciškonais tretininkais.

Lietuvai šioje kapituloje atstovauja du broliai pranciškonai: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Algirdas Malakauskis OFM ir br. Carlo Bertagnin OFM (jis yra brolis delegatas iš Ordino anglakalbės (ESC) konferencijos). Jie iš Romos pasidalijo įspūdžiais apie naująjį pranciškonų vadovą.

Br. Carlo pasakoja, kad su t. Massimo yra kartu vykdę evangelizaciją: „Vienu metu kartu gyvenome tokioje bendruomenėje, bute, labai „sunkiame“ kvartale Romos priemiestyje. T. Massimo visada ieškojo, kaip atrasti naujų evangelizacijos būdų, kaip siekti paprastesnio gyvenimo. Tam jis labai gabus.

Kas svarbiausia, jis labai gerai išmano visą mūsų ordino istoriją. Žino, kada buvo atsinaujinimų ir nuopuolių, kokių per istoriją ordinas patyrė problemų, kokios jos kartojasi ir kaip jas įveikti.

Būdamas Ordino ugdymo ir studijų generaliniu sekretoriumi, jis keliavo po visą pasaulį, matė mūsų Ordino veidą ir turi viziją, ką daryti. Manau, jis tikrai žinos, kur investuoti, kai ką pakoreguoti, kokią vietą pastiprinti, o kur galbūt reikia atsiversti.“

Br. A. Malakauskis sako, kad jam įspūdį paliko t. Massimo dėmesingumas: „Jis per tas keletą kapitulos dienų įsiminė mano vardą. Kai jį sveikinau kaip Ordino generolą, iškart pasakė: ‚Ačiū, Algi. Perduok linkėjimų Šv. Kazimiero provincijos broliams.‘ Jis – labai pastabus ir dėmesingas kitiems.“

Mažesniųjų brolių ordinas veikia visuose žemynuose, jam priklauso apie 13 700 amžinųjų įžadų brolių. Ordiną sudaro 103 savarankiškos provincijos, pavaldžios kas šešerius metus renkamam Mažesniųjų brolių ordino generaliniam ministrui ir generaliniams definitoriams, kurie dirba Romoje esančioje generalinėje kurijoje.

2015 m. Generalinėje kapituloje Mažesniųjų brolių ordino generaliniu ministru buvo išrinktas br. kun. Michaelis Anthony Perry OFM.

Parengė Simonas Bendžius