Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas tęsia socialinę akciją WELL4AFRICA. Kviečiame susipažinti su WELL4AFRICA naujienomis ir metine ataskaita už praėjusius metus.

Socialinė akcija „Well4Africa“ gimė kaip ypatingas, 2018 metais Lietuvoje vykusio III Europos OFS ir Jaupra kongreso vaisius. Kadangi šio Kongreso tema buvo „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38), pirmasis socialinės akcijos tikslas buvo konkrečiai užtikrinti saugų geriamąjį vandenį trims bendruomenėms Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje. Po Kongreso sulaukus didelio palaikymo iš daugelio nacionalinių brolijų, CIOFS Prezidiumas nusprendė, kad „Well4Africa“ tampa nuolatiniu viso Pasauliečių pranciškonų ordino projektu ir jo koordinavimą patikėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai.

Iki šiol OFS socialinė akcija yra pilnai įgyvendinusi 6 vandens projektus, 2 projektai yra vykdomi. „Well4Africa“ jau užbaigė Namane ir Šv. Lauryno vandens projektus Malavyje, Kihani vandens projektą Ugandoje, Sibi vandens projektą Ganoje, Šisongo vandens projektą Kamerūne ir Šv. Petro šulinį Masenyane, Zimbabvėje. Šiuo metu „Well4Africa“ tęsia Kongo vandens projektą Ganoje ir pradeda naują projektą Mutemvos raupsuotųjų globos centre Zimbabvėje.

Perskaitę Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos 2020 metais išleistą dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), gegužės menesį parašėme kreipimąsi į šios dikasterijos prefektą kardinolą Peterį K. A. Turksoną, prašydami jo palaiminimo ir globos Pasauliečių pranciškonų ordino socialinei akcijai „Well4Africa“. Jo Eminencija kardinolas Turksonas maloniai atsakė į mūsų kreipimąsi, savo laiške išreikšdamas padrąsinimą šiam gražiam pranciškoniškam įsipareigojimui ir padėką visiems „Well4Africa“ geradariams. Taip pat laiške išsakytas pasiūlymas, į „Well4Africa“ vandens projektus per vyskupus įtraukti vietos Bažnyčią. Tai didelis žingsnis socialinei akcijai „Well4Africa“, atveriantis galimybes dar aktyviau bendradarbiauti su vietos bažnyčiomis visame Afrikos kontinente. Dėkojame Dievui!

Biblijoje šulinys yra vieta, kur randama daugiau už vandenį. „Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens, Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“ (Jn 4, 6-7). Šulinys yra vieta, kur Kristus pasitinka kiekvieną žmogų. Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo mūsų atsigerti. Jėzus ieško ir yra ištrokęs mūsų! Dievas trokšta, kad mes Jo trokštume. Trokškime Jėzaus visa savo širdimi ir duokime Jam gerti savo maldomis ir konkrečiais meilės darbais.

Broliškai,

Virginija Mickutė OFS
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė ir CIOFS narė

Visą „Well4Africa“ projekto 2020 metų ataskaitą galite perskaityti čia.