Katalikų pasaulio leidiniai išleido br. Casey Cole OFM knygą „Paleisk: Septynios kliūtys Kristaus mokinio kelyje“ lietuvių kalba. Ši, jau antroji brolio pranciškono knyga, kaip ir pirmoji „Pašaukimas. Kas nutinka pasakius Dievui „Taip“, skirta jaunimui, bet ne vien tik jam. Knyga apie tai, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu, kokios kliūtys sutinkamos, apsisprendus sekti Jį. Knygą iš anglų kalbos išvertė Irena Jomantienė, anotaciją parašė br. Julius Sasnauskas OFM:
„Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Turtingam jaunuoliui, šito paklaususiam Jėzų, buvo pasakyta parduoti viską, ką turi, ir išdalyti vargšams. Bet dar svarbiau, kad Jėzus jį ir pakvietė: „Ateik ir sek paskui mane!“ Pranciškonas Casey´is Cole´as kviečia mus išsilaisvinti iš to, kas daug sunkiau nei materialiniai turtai: iš nepagrįstų lūkesčių, nerimo, patogumų, žaizdų, susikurtų priešų, galios ir savo apgaulingo „aš“. Kalbėdamas iš asmeninės ir sielovadinės patirties, jis išryškina kliūtis, trukdančias mums sekti Jėzų kaip tikriems Jo mokiniams. Atsakymas į klausimą „Ką turiu daryti?“ paprastas, bet nelengvas. Paleisk. Padaryk tai dabar.

Nors šioje knygoje autorius gana tradiciškai apeliuoja į kliūtis Kristaus mokinio kelyje, vis dėlto tai ne moralizavimas, o pirmiausia įvairiopa asmeninė krikščionio patirtis, dėstoma tai graudžiai, tai su humoru, kitąsyk – naiviai, bet visada su didele tikėjimo aistra, su laime tikėti ir su troškimu užkrėsti kitus tuo pačiu. Mums įprasta, kad jauni dvasininkai, energingi ir iškalbūs, siunčiami evangelizuoti jaunimo, užsitvėrus nuo likusios bendruomenės. Casey’is Cole’as elgiasi priešingai – savo jaunu vynu jis nori dosniai vaišinti kiekvieną. Ir gal net labiau vyresniąją kartą, nelaukiančią nieko naujo, nieko svaigaus ir užburiančio savo tikėjimo kelyje. Kodėl nepaklausius ir neparagavus?“