Atlaidų programa:

Spalio 2 d., penktadienis

 • 7.30 val.    Šv. Mišios.
 • 18.00 val. Pamaldos, kurių metu vyks šlovinimas bei bus klausomasi išpažinčių. Po pamaldų visą naktį vyks Adoracija prie Švenčiausiojo Sakramento Kristaus kančios laiptų koplyčioje (įėjimas iš Maironio gatvės).

Spalio 3 d., šeštadienis

 • 9.00 val.  Šv. Mišios
 • 10.30 val. Paramos bėgimas parapijos teritorijoje (startas prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios).
 • 13.00val. Pietūs stokojantiems.
 • 18.00 val. Šv. Mišios, kurias aukos Vilniaus arkivyskupas, metropolitas Gintaras Grušas. Jų metu bus konsekruojamas altorius. Gieda Bernardinų bažnyčios choras „Langas“. Po Šv. Mišių bus atliekama lietuvių kompozitorių muzika, sukurta pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio maldų tekstus. Pirmą kartą skambės dvi specialiai chorui „Langas“ šia proga sukurtos Donato Zakaro giesmės bei Algirdo Martinaičio kūriniai.
 • 20.00val. Filmo „Šv. Pranciškus, Dievo kvailelis“ peržiūra. Režisierius Roberto Rossellini.

Spalio 4 d., sekmadienis

 • 9.00 val.  Šv. Mišios anglų kalba.
 • 10.30 val. Iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Gieda Artūras Chalikovas ir grupė „Glorija“.
 • 12.30val. Šv. Mišios, į kurias kviečiame atsivesti naminius gyvūnus.Po Šv. Mišių – naminių gyvūnų laiminimas ir agapė (suneštinės parapijiečių vaišės). Šias Šv. Mišias tiesiogiai transliuos LRT. Gieda šlovinimo grupė „Ichtus“
 • 17.00 val.  Šv. Mišios. Gieda Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos vaikų choras „Šv. Pranciškaus paukšteliai“.