Spalio 2-6 dienomis Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje vyks tituliniai atlaidai.

PROGRAMA

Spalio 2 d., trečiadienis
18 val. Jaunimo šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine malda (Trijų Karalių koplyčioje).
Gieda pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra).
19.30 val. „Protų mūšis“1 (Vienuolyno salė, 3 a., praėjimas pro senąją zakristiją).

Spalio 3 d., ketvirtadienis
18 val. Šv. Mišios su vertimu į gestų kalbą (bažnyčioje). Gieda Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų choras „Serafimai“.
19 val. Iškilminga Valandų liturgijos Vakarinė malda – tranzitas (bažnyčioje).
20 val. Filmas apie šv. Pranciškų (Bernardinų bažnyčios šv. Pranciškaus auditorijoje).

Spalio 4 d., penktadienis
18 val. Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine malda (bažnyčioje). Gieda Bernardinų bažnyčios choras „Langas“.
19 val. Šlovinimo, maldos ir susitaikinimo (išpažintys, užtarimo malda) vakaras. Dalyvauja Gabrielė Kalniškytė, šlovinimo grupės „Dėl Tavęs“ ir „Ruah“.
22 val. Adoracija2 (malda per naktį prie Švenčiausiojo Sakramento Laiptų koplyčioje, įėjimas nuo gatvės).

Spalio 5 d., šeštadienis
8.50 val. Procesija su Švenčiausiuoju sakramentu iš Laiptų koplyčios į Trijų Karalių koplyčią.
9 val. Šv. Mišios (Trijų Karalių koplyčioje). Gieda pasauliečiai pranciškonai (OFS) ir pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra).
17 val. Šv. Mišios (Trijų Karalių koplyčioje). Gieda Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios jaunimas.
18 val. „Bernardinai.lt“ padėkos ir paramos koncertas (bažnyčioje).

Spalio 6 d., sekmadienis
9 val. Šv. Mišios anglų kalba (Trijų Karalių koplyčioje).
10.30 val. Iškilmingos šv. Mišios (bažnyčioje, su naminiais gyvūnais). Gieda šlovinimo grupė „Ichthus“.
Po šv. Mišių – naminių gyvūnų laiminimas ir agapė (suneštinės parapijiečių vaišės).
13 val. Šv. Mišios su vertimu į gestų kalbą (bažnyčioje). Gieda Artūras Chalikovas ir šlovinimo grupė „Glorija“.
Po šv. Mišių – katechezės mokslo metų pradžia.
17 val. Šv. Mišios (bažnyčioje). Gieda Bernardinų tradicinio giedojimo ansamblis „Po skliautu“.

1. Kviečiame grupes iki 5 asm. registruotis į „Protų mūšį“ iki rugsėjo 25 d. (trečiadienio) 12 val. el. paštu bernardinaiofs@gmail.com, nurodant grupės pavadinimą ir grupės vadovo kontaktinius duomenis.
2. Kviečiame įsipareigoti ir užsirašyti laiką adoracijai, kuri vyks naktį iš spalio 4 į spalio 5 d. Norintys užsiregistruoti gali tai padaryti po šv. Mišių zakristijoje.