„Kretingos“ stovykla lietuviškai kalbančiam jaunimui Kanadoje – GALERIJA

Liepos 7-20 dienomis Wasagoje vyko tradicinė stovykla „Kretinga“ lietuviškai kalbantiems vaikams ir jaunimui. Joje darbavosi naujai į Toronto Prisikėlimo parapiją atvykęs brolis Paulius Vaineikis bei broliai studentai Edvinas Jurgutis ir Pijus Štangvaltas.

2019-07-23T10:22:33+02:00