Birželio 2-9 dienomis Šventosios Žemės kustodijoje Jeruzalėje vyko Tarptautinės teisingumo, taikos ir visos kūrinijos apsaugos (JPIC) tarybos susitikimas.

Šį mažesniųjų brolių ordino biurą sudaro 13 konferencijų, kuriose dalyvauja provincijos, suskirstytos pagal kalbą ir geografinę vietovę, bei keturioliktoji – Šventosios Žemės provincija. Kiekvienoje konferencijoje yra atstovas, kuris vėliau sudaro tarptautinę tarybą.

Jaime Camposas, vyriausiasis tarybos koordinatorius sakė: „Šios tarybos veikla – esminis brolių pranciškonų pašaukimo aspektas.“

Br. JAIME CAMPOSAS OFM
Vyriausiasis Tarybos koordinatorius

„Aptarėme temas, su kuriomis broliai dirbo, įvertinome jų atliktą darbą. Svarstėme apie imigracijos krizę, klimato kaitą bei problemas, kylančias dėl didelio masto mineralų ir monokultūrų gavybos. Matome, kad visa tai daro įtaką žemei, taip pat ir žmonėms.Mums kaip pranciškonams šie klausimai rūpi.“

Br. JOE OFM
Tarybos koordinatorius, Australija

„Kalbamės apie aplinką ir apie tai, kaip rūpinamės vieni kitais. Sutarėme stebėti klimato kaitą pasaulyje. Šiandien taip pat norime paskatinti savo brolius ir seseris atkreipti dėmesį į migrantus, rūpintis jais, priimti į savo bendruomenes, mylėti ir gerbti, parodyti, kad jie yra mūsų broliai ir seserys.“

Br. GIORGIO VIGNA OFM
Tarybos koordinatorius, Jeruzalė

„Noriu priminti, kad per šią darbo savaitę daug kartų buvo prisiminta enciklika „Laudato Si“. Tikime, kad enciklika yra pranašiškas tekstas, kurį popiežius siuntė ne tik krikščionims ar katalikams, bet visiems pasaulio žmonėms. Šiame tekste minimos provokacijos, idėjos, kviečiama tikrai dirbti dėl integruotos ekologijos. Tarybos susitikime kėlėme sau didelius reikalavimus, siekiant skatinti ekologijos integralumą, atsižvelgiant į visą kūriniją bei žmogaus aplinką, kuri taip pat yra dalis kūrinijos.“