Netoli Kristaus Gimimo bazilikos Betliejuje yra ypatinga vieta, kurią Dievas parinko kai kuriems savo mylimiems vaikams.

Tai 2007 metais įkurti „Vaiko namai“, kuriuose yra laukiami sudėtingomis sąlygomis gyvenantys vaikai. Šių namų veiklą remia Amerikos pranciškonų fondas per skiriamą tikslinę paramą Šventosios Žemės kustodijai.

„Vaiko namai“ Betliejuje iki šiol priėmė daugiau nei 100 vaikų. Dauguma iš jų čia sėkmingai užaugo, pabaigė mokslus ir pradėjo patys kurti vilties kupiną ateitį.

Prisidėti prie brolių pranciškonų misijų Šventojoje Žemėje gali ir Lietuvos tikintieji. Kiekvienais metais Didįjį penktadienį visose pasaulio parapijose renkama speciali rinkliava Šventosios Žemės krikščionims. Šią kasmetinę rinkliavą įsteigė popiežius Paulius VI. Kadangi Visuotinė Bažnyčia yra patikėjusi šventųjų vietų priežiūrą Mažesniųjų broliui ordinui, šios aukos padeda brolių pranciškonų Šventosios Žemės kustodijai vykdyti misijas Izraelio, Palestinos, Libano, Graikijos ir Sirijos teritorijose. Mažesnieji broliai padeda užsitęsusio karo Sirijoje aukoms, rūpinasi jaunimo švietimu ir svetingu piligrimų priėmimu.

Aukoti Šventosios Žemės kustodijai galima ne tik Didįjį penktadienį bet kurioje bažnyčioje liturgijos metu, bet ir ištisus metus, atnešant auką į pranciškoniškas parapijas ar bendruomenes ir nurodant aukos paskirtį „Šventosios Žemės kustodijai“ ar „Pranciškonų misijoms Sirijoje“. Taip pat auką „Šventosios Žemės kustodijai“ galima pervesti į Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolyno sąskaitą (LT087044060005107004, AB SEB bankas). Ten gyvenantis Šventosios Žemės komisaras br. Antanas Blužas OFM perduos aukas tiesiogiai Šventojoje Žemėje tarnaujantiems broliams. Telefonas pasiteirauti: +370 698 05526. 

Christian Media Center reportažas

Žurnalistė: Danusa Rego
Operatorius: Afifas Amirehas
Vaizdo montuotojas: Josephas Safaras