Kiekvienais metais Didįjį penktadienį visose pasaulio parapijose renkama speciali rinkliava Šventosios Žemės krikščionims. Šią kasmetinę rinkliavą įsteigė popiežius Paulius VI, o pastaruoju metu ji yra kaip niekad aktuali. Kadangi Visuotinė Bažnyčia yra patikėjusi šventųjų vietų priežiūrą Mažesniųjų broliui ordinui, šios aukos padeda brolių pranciškonų Šventosios Žemės kustodijai vykdyti misijas Izraelio, Palestinos, Libano, Graikijos ir Sirijos teritorijose. Mažesnieji broliai padeda užsitęsusio karo Sirijoje aukoms, rūpinasi jaunimo švietimu ir svetingu piligrimų priėmimu.

Savo liudijimu dalijasi vienas iš Šventosios Žemės kustodijos brolių Toufic‘as Bou Mehri OFM:

„Mano vardas Toufic‘as, aš esu pranciškonas misionierius, tarnaujantis Šventojoje Žemėje. Esu Šv. Pauliaus regiono vikaras ir Šv. Juozapo vienuolyno Beirute gvardijonas. Aš rašau, kad prabilčiau į jūsų širdis apie besitęsiančią milijonų pabėgėlių iš Sirijos tragediją. Bėgdami nuo karo siaubo jie buvo priversti palikti viską: savo namus, žemę, mylimuosius.

Sahidas buvo tik penkerių, kai sutikau jį vieną birželio popietę. „Kuo norėtumei būti užaugęs?“, – paklausiau jo. „Užsidirbti pinigų, nusipirkti ginklų ir kovoti“, – atsakė berniukas. Tuo tarpu Fatimai dvylika ir ji yra įsitikinusi dėl vieno dalyko: „Aš nenoriu užaugti, – kartą pasakė ji man – nenoriu tapti niekuo!” Štai kokias pasekmes paliko devynerius metus trukęs karas: griuvėsių dykumą, sužeistas širdis ir beprecedenčio masto humanitarinę krizę.

Pastaraisiais metais mes priėmėme daug tokių žmonių kaip Sahidas ir Fatima, ir visad priimame kiekvieną, neatsižvelgdami į jo rasę ar religiją. Ne tiktai čia, Libane, kur kartu su broliais padedame šimtui pabėgėlių šeimų, bet taip pat ir Latakijoje (Sirija), kur broliai Atefas ir Shadi‘s globoja 500 šeimų, bei Rodo saloje (Graikija), kur brolis Johnas padeda daugiau nei 300 šeimų. Mes daliname maisto paketus, asmens higienos reikmenis, produktus naujagimiams, talonus medikamentų įsigijimui, padengiame gydymo išlaidas. Padedame vaikams ir jaunimui susimokėti už mokslą bei įsigyti mokymosi reikmenis. Taip pat padedame šeimoms susirasti padorią gyvenamąją vietą ir padengti nuomą.

Fayezo šeima yra viena iš tų, kuriems mes padedame. Jie atvyko į Latakija po to, kai Alepe buvo sugriauti jų namai. Jie neturėjo vietos, kur prisiglausti, ir nieko čia nepažinojo. Jo žmona mums sako: „Aš dėkoju Dievui, broliams ir visiems geros valios žmonėms, kurie mums padėjo. Mano vyras yra neįgalus ir trys mūsų vaikai neuždirba pakankamai pinigų, kad galėtume padengti visas pragyvenimo išlaidas. Tačiau mes gauname maisto paketus ir kuponus medicininėms išlaidos padengti.“

Tai tik viena iš tūkstančių dramatiškų istorijų, su kuriomis susiduriame kasdien. Tai istorijos apie daugybę žmonių, kurie tiesiog trokšta būti mylimi ar turėti kažką šalia, su kuo galėtų pasidalinti savo rūpesčiais ir viltimis. Labai prašome savo nedidele auka paremti Šventosios Žemės kustodiją ir tuo būdu padėti tiems, kurie buvo priversti bėgti nuo karo.“

Aukoti Šventosios Žemės kustodijai galima ne tik Didįjį penktadienį bet kurioje bažnyčioje liturgijos metu, bet ir ištisus metus, atnešant auką į pranciškoniškas parapijas ar bendruomenes ir nurodant aukos paskirtį „Šventosios Žemės kustodijai“. Taip pat auką „Šventosios Žemės kustodijai“ galima pervesti į Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolyno sąskaitą (LT087044060005107004, AB SEB bankas). Ten gyvenantis Šventosios Žemės komisaras br. Antanas Blužas OFM perduos aukas tiesiogiai Šventojoje Žemėje tarnaujantiems broliams. Telefonas pasiteirauti: +370 698 05526.