Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vardu nuoširdžiai dėkoju už jūsų bendrystę ir meilę broliams bei visokeriopą paramą mūsų vykdomoms misijoms.

Šie metai mūsų provincijai yra ypatingi net dėl dviejų svarbių sukakčių: broliai pranciškonai lygiai prieš 55­0 metų įsikūrė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, ir, nepaisant įvairių istorijos išbandymų, carinės Rusijos ir Sovietų Sąjungos okupacijų, prieš 30 metų, 1989 m. lapkričio 19 dieną, išėjo iš pogrindžio ir sugrįžo tarnauti žmonėms į Kretingą, o vėliau ir į kitus istorinius vienuolynus. Tai buvo pirmoji vyrų vienuolija visoje Sovietų Sąjungoje, išėjusi iš pogrindžio ir pradėjusi viešą veiklą.

Šiuo metu Lietuvos šv. Kazimiero provincijai priklauso aštuoni vienuolynai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Pakutuvėnuose, Kryžių kalne, Kenebunke (JAV) ir Toronte (Kanada). Provincijai priklauso 36 amžinųjų įžadų broliai ir keletas jaunų studentų. Broliai aptarnauja penkias parapijas, rūpinasi jaunimo ugdymu, onkologinių ligonių sielovada, seneliais, kaliniais, priklausomais žmonėmis ir vargšais. Prie vienuolynų įsteigta daug su broliais bendradarbiaujančių organizacijų. Prie Vilniaus vienuolyno veikia krikščioniškas interneto dienraštis „Bernardinai.lt“, Bernardinų socialinių paslaugų centras ir Bernardinų jaunimo centras. Kaune atidaryti Šv. Klaros senelių globos namai ir piligrimų namai „Domus Pacis“. Kretingoje katalikiškai jaunimą ugdymo dar tarpukariu įsteigta Pranciškonų gimnazija, taip pat Šv. Antano dienos centras, „Rūpestėlių“ labdaros valgykla ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Klaipėdoje ligonių ir jų artimųjų laukia Šv. Pranciškaus onkologijos centras, o piligrimus ir poilsiautojus priima Pranciškonų svečių namai. Pakutuvėnuose šeimos ir pavieniai žmonės gali atvykti rekolekcijų bei pasidžiaugti vasara Dievo artumoje. Broliai ir toliau tarnauja tikintiesiems Kenebunke ir Toronto lietuvių „Prisikėlimo“ parapijoje. Daugiau apie mažesniųjų brolių tarnystes galite sužinoti interneto puslapyje www.ofm.lt arba Feisbuko puslapyje „Mažesnieji broliai Lietuvoje“.

Visos šios mūsų veiklos būtų neįmanomos be pasauliečių bendradarbių ir geradarių. Jei turite galimybę, paremkite mūsų provincijos tarnystes skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio arba tiesiog pervesdami auką Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijai.

Rekvizitai:  

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija
Į. k. 192094999
Maironio g. 10, LT-01124 Vilnius
AB SEB bankas, a. s. LT53 7044 0600 0535 8879

Jeigu Jūs ir Jūsų šeimos nariai, draugai ar bendradarbiai nutarsite mus paremti skirdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, prašytume užpildyti FR 0512 formą didžiosiomis raidėmis ir pasirašytą formą iki gegužės 1 d. nusiųsti į VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Jei pildote metinę pajamų deklaraciją, prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikite kartu su ja elektroniniu būdu (FR 0512 forma) per naudojamo elektroninio banko prieigą adresu https://deklaravimas.vmi.lt.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2;
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 192094999.
Pastaba: pajamų mokesčio dalį paramos paskiriant gavėjui ilgiau kaip vienerius metus, pildomas E5 laukelis prašymo formoje įrašant paramos laikotarpio pabaigos metus. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai.

TEATLYGINA JUMS DIEVAS!                                                                                                                                                    

Pagarbiai,

br. Algirdas Malakauskis OFM
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras