Iš kairės: provincijos vikaras br. Andrius Nenėnas OFM, definitorius br. Astijus Kungys OFM, provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM, definitorius Gediminas Numgaudis OFM, definitorius br. Paulius Bytautas OFM, definitorius br. Evaldas Darulis OFM.

Sausio 16 dieną Kretingoje, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapituloje, buvo išrinkti keturi definitoriai – provincijos ministro patarėjai – eisiantys šias pareigas ateinančius trejus metus.

Definitoriais 2019-2022 m. kadencijai tapo br. Paulius Saulius Bytautas OFM, br. Astijus Kungys OFM, br. Gediminas Numgaudis OFM ir br. Evaldas Darulis OFM.

Sausio 21-25 d. provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM ir provincijos vikaras br. Andrius Nenėnas OFM su definitorių komanda posėdžiaus Kryžių kalno vienuolyne, kur atsižvelgdami į provincijos prioritetus ir pastoracijos poreikius perskirstys brolių tarnystes.