Sausio 14-18 d. Kretingos Apreiškimo vienuolyne vyksta Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos kapitula. Į ją susirinko broliai ne tik iš visų Lietuvos brolijų, bet ir provincijai priklausančių vienuolynų Kenebunke (JAV) ir Toronte (Kanada).

Jos metu provincijos ministras ir ekonomas teikia veiklos ir finansines ataskaitas, kapitulos delegatai diskutuoja dėl būsimų provincijos prioritetų, aptaria esminius klausimus dėl vienuolynų tolesnės veiklos.

Trečiadienį kapituloje vyks definitorių – provincijos ministro patarėjų – rinkimai. Keturi definitoriai, renkami trejų metų kadencijai, kartu su provincijolu br. Algirdu Malakauskiu OFM ir provincijos vikaru br. Andriumi Nenėnu OFM toliau rūpinsis vadovavimu provincijai ir perskirstys brolių tarnystes, atsižvelgdami į pastoracijos poreikius.