Šv. Antano dienos centras yra nevyriausybinė organizacija, kuri vykdo savo veiklą Kretingos mieste ir rajone. Vykdydama veiklas, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis. Centras teikia pagalbą ir paramą socialiai remtinoms šeimoms. Šv. Antano dienos centras, kviečia vaikus (7-18 m.) ir tėvus dalyvauti visus metus vykdomose veiklose ir gauti labdaringą paramą ar nemokamas specialistų konsultacijas.

Tiek su vaikais, tiek su tėvais dirba profesionalūs specialistai: socialiniai darbuotojai, pedagogai, sveikatinimo treneris, psichologai, socialinių ir psichologijos mokslų lektoriai, meninių užsiėmimų vadovai: muzikai ir dailininkai.

Šv. Antano dienos centras savo veiklas vykdo pusiau suremontuotame pastate (J. Pabrėžos g. 4, Kretinga). Šis pastatas anksčiau buvo naudojamas kaip sandėlis. Nuo 2009 m. jis pradėtas rekonstruoti ir remontuoti. Vieno aukšto pastatas per rekonstrukcijos laikotarpį tapo 3 aukštų pastatu. Dvi salės, du tualetai ir laiptinė jau parengti darbui. Ten jau yra visa apdaila ir vyksta veiklos. Įrengtos patalpos sudaro trečdalį bendro ploto. Kitoje pastato dalyje jau yra parengta rekonstrukcija, tačiau dar trūksta apdailos ir įrengimų, kurie padėtų pastatą pilnai realizuoti.

Šv. Antano dienos centras yra nepelno siekianti organizacija. Finansinis pagrindas yra parama projektams. Organizacija rašo paraiškas ir prašymus tikslinei paramai gauti, tačiau pastovaus ir ilgalaikio finansavimo neturi. Šv. Antano dienos centras išsilaiko tik iš paramos ir iš aukų.

Prašome geros valios žmones padėti iki galo įrengti patalpas: valgomąjį, maisto produktų sandėliukus, sanitarinius mazgus, dušus, tualetus ir skalbyklę, tris konsultavimo kabinetus, dvi administracines patalpas, dvi poilsio organizavimo sales ir sandėliukus daiktams.

Bendra remonto darbų suma siekia 47 200 Eur.

30 700 Eur baigiamajai apdailai ir įrengimams jau esame surinkę iš religinių fondų paramos, tačiau dar trūksta 16 500 Eur.

Tavo auka ir parama gali padėti įgyvendinti Šv. Antano dienos centro svajonę.

Kas parems bent vieno langelio nuspalvinimą, tas įgys kadastrinį plotą Dangaus Karalystėje. Vieno langelio aukos dydis yra 20 Eur, bendras skaičius – 825 langeliai.

AUKAS GALITE PALIKTI BAŽNYČIOS RAŠTINĖJE ARBA ĮMESTI Į AUKŲ DĖŽUTĘ, kas galite ir norite, perveskite aukas bankiniu pavedimu:

A.s.LT934010041800012285, AB Luminor bankas,
Banko kodas 40100, SWIFT kodas: AGBL LT 2X

Pusiau suremontuotas pastatas yra J. Pabrėžos g. 4, Kretinga.
Tel. pasiteiravimui 8-671-21608 arba e-paštas: sv.antanodc@gmail.com