Šventosios Žemės komisarai lapkričio 26 – gruodžio 2 dienomis Jeruzalėje, Šventojo Išganytojo vienuolyne, susirinko kongreso darbui. Kongresas buvo pradėtas dalyvaujant Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektui Jo eminencijai kardinolui Leonardo Sandri. Jo eminencija priminė apie artumą ir pagarbą, kuriuos Kongregacija išreiškia Šventosios Žemės kustodijai, ir pabrėžė Šventosios Žemės komisarų misijos svarbą. Kardinolas ypač įvertino juos kaip ryšį ir tiltą tarp vietos Bažnyčios ir Šventosios Žemės kustodijos, vienybėje su Šventuoju Sostu. Sesijų metu buvo išryškintas komisarų vaidmuo kaip specifinis pašaukimas. Apie tai kalba Mažesniujų brolių ordino statutai, tą patį dar kartą užtvirtino Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras Br. Michael Anthony Perry OFM, primindamas Šventosios Žemės komisarų Vademecum.

Įvairiais liturgijų ir maldos momentais broliai taip pat atkreipė dėmesį į palaimintojo Frederic Janssoone OFM asmenybę. Jis tarnavo Šventosios Žemės misijai tiek Jeruzalėje, tiek ir kaip komisaras Kanadoje.

Kustodija atsižvelgia į daugybės brolių, kurie darbuojasi jos misijai, ir vietų, kuriose jie gyvena, situacijas. Taip pat tokie kraštai kaip Sirija, Libanas, Palestina ir kt. gyvena dramatiškoje padėtyje dėl sudėtingos socio-politinės bei religinės padėties, todėl per daugybę metų tai daro įtaką ir keičia pačios Šventosios Žemės kustodijos struktūras. Vien iš praktinės pusės komisarai yra pašaukti atrasti būdų, kaip efektyviai veikti ir kokius metodus naudoti, kad galėtų duoti naują pranciškoniškojo dvasingumo ir misijonieriškos dvasios impulsą besikeičiančiame pasaulyje. Jie taip pat privalo skatinti Šventosios Žemės pažinimą, organizuoti piligrimines keliones, skatinti Popiežiškąją rinkliavą Pro Terra Sancta, ir visus kitus palaikymo būdus, kad jie remtų evangelizacijos bei misijų veiklas Šventojoje Žemėje. Komisarai taip pat turi skatinti pašaukimus tarp Dievui pašvęstųjų ir pasauliečių, skatinti juos prisidėti prie Šventosios Žemės misijos savanoriaujant įvairiose Šventosios Žemės kustodijos struktūrose. Šiandien kustodija plečia ir stiprina savo darbą švietimo ir kultūros srityse, kurios leis jaunimui artimiau susipažinti su Šventosios Žemės realybe ir kustodijos veikla.

Komisarai turėtų jausti poreikį visada būti prieinami tam, kad galėtų dalintis žiniomis apie įvairias Šventosios Žemės kustodijos iniciatyvas, skirtas šventųjų vietų išsaugojimui ir išlaikymui, krikščionių vietinės bendruomenės statymui ir stiprinimui. Komisarų liudijimas yra stiprus ir efektyvus, kai jie būna kartu su žmonėmis. Todėl būti Šventosios Žemės komisarais reiškia ir toliau tęsti ir palaikyti bendravimą su Šventosios Žemės kustodija, kaip vaisingiems ir geros valios bendradarbiams. Pradėti reikia nuo sielų pašventinimo tikra meilės dvasia ir viską dovanojančios tarnystės be išskaičiavimų.

Šventosios Žemės komisarai