Žurnalistė: Lurdinha Nunes
Operatoriai: George Jaraisehas, Christian media centre
Video montuotojas: Johny Michelas

Nuo šių metų lapkričio 26 d. iki gruodžio 2 d. Jeruzalėje lankysis Šventosios Žemės komisarai, kurie dalyvaus IV-ajame tarptautiniame kongrese „Piligrimystės pastoracija: svetingumas, atminimas  ir evangelizacija.“

Šventosios Žemės komisarai, dar kitaip yra vadinami „tiltais“, jungiančiais krikščionius iš viso pasaulio ir Šventąją Žemę. Iš viso yra 63 komisariatai, pasiskirstę per 51 pasaulio šalį. Juose tarnauja 101 mažesniųjų brolių pranciškonų.

Kun. MARCELO ARIELIS CICHINELLIS OFM,
Šventosios Žemės komisarų koordinavimo tarnybos vadovas

„Iš esmės Šventosios Žemės komisarai gali būti palyginami su ambasadoriais Šventojoje Žemėje. Jie yra mažesnieji broliai pranciškonai, atsakingi už žinių apie Šventąją Žemę plitimą, ypač skatinant paramą Kustodijai. Komisarai taip pat organizuoja piligrimines keliones ir jose lydi piligrimus. Tai – pagrindinė šių komisarų misija“.

Broliai turi labai aiškią misiją – užmegzti ryšius su pranciškoniškomis provincijomis ir skleisti žinias apie šią ypatingą Šventąją Žemę. 

Kun. MARCELO ARIELIS CICHINELLIS OFM,
Šventosios žemės komisarų koordinavimo tarnybos vadovas

„Taigi jie tarnauja vietos bažnyčiose, parapijose, įvairiose religinėse institucijose, siekia susipažinti su katalikų pasauliu ir skelbti naujienas apie Šventąją Žemę. Tada kartu su vyskupais skatina piligrimines keliones ir Didžiojo penktadienio rinkliavą, įsteigtą šv. Paulius VI-ojo, siekiant išlaikyti šventas vietas.“

Komisariatų kilmė itin sena. 1421 m. vasario 24 d. popiežius Martynas V-asis paskelbė bulę, kuria buvo įsteigta komisariatų veikla. Kalbant apie pastaruosius laikus, popiežius Paulius VI-asis sakė: „Taip praeityje giriama komisarų tarnystė, yra vis dar svarbi ir efektyvi šiandien.“

Nuo lapkričio 26 d. iki gruodžio 2 d. Šventosios Žemės komisarai susitiks Jeruzalėje ir dalyvaus IV-ajame tarptautiniame kongrese, kurio tema „Piligrimystės pastoracija: svetingumas, atminimas  ir evangelizacija.“

Kun. MARCELO ARIELIS CICHINELLIS OFM,
Šventosios žemės komisarų koordinavimo tarnybos vadovas

„IV-asis kongresas yra skirtas piligrimystės pastoracijai, ypač norime sutelkti dėmesį ir apmąstyti evangelizacinius įrankius, kuriuos Šventosios Žemės komisarai naudoja piligrimystės metu.“

Kun. MARCELO ARIELIS CICHINELLIS OFM,
Šventosios žemės komisarų koordinavimo tarnybos vadovas

„Popiežius Pranciškus mus įkvėpė, kai su Motu Proprio perkėlė visas bažnyčios šventyklas iš Popiežiškosios migrantų ir keliautojų sielovados tarybos į naująją evangelizaciją. Popiežius Pranciškus ir kiti aukščiausieji dvasininkai į šventyklas ir piligrimus žiūrėjo kaip į naują Areopagą, kuriame skelbiama Evangelija žmonėms, siekiančiams iš naujo atrasti tikėjimo šaknis.“

Brolis Marcelo taip pat norėjo atkreipti dėmesį į vis didėjantį piligrimų skaičių, besilankančių Šventojoje Žemėje.

Kun. MARCELO ARIELIS CICHINELLIS OFM,

Šventosios žemės komisarų koordinavimo tarnybos vadovas

„Aš čia jau 17 metų ir kiekvienais metais pastebimas augantis piligrimų skaičius. Šie metai buvo labai ypatingi. Didžiulis srautas piligrimų, o tai mus skatina dar geriau juos priimti ir lydėti, kad ši piligrimystė Šventoje Žemėje taptų evangelizacijos veiksmu.“

„Gerai, kad čia gali atvykti ne tik krikščionys iš viso pasaulio ir rasti tikėjimo esmę, patirti malonę šventose vietose, ir suvokti Penktosios evangelijos slėpinį“, – sakė Šventosios Žemės komisarų koordinavimo tarnybos vadovas.