Broliai pranciškonai džiaugsmingai pasitiko popiežių Pranciškų Lietuvoje.

„Labiausiai sužavėjo tai, kad prasidėjus Mišioms Santakoje nusileido dangus ir išsipildė Rašto žodžiai, – sakė brolis Paulius Vaineikis. – Kada Mozė eidavo į susitikimo palapinę su Dievu, virš jo pasirodydavo debesis, ir visi tie tūkstančiai žmonių šiandien matė, kaip tai atrodė – tai buvo vaivorykštė. Popiežius – tikrai siųstas naujasis mozė mūsų tautai. Ir jeigu mūsų tauta išeis į tikrąją laisvę, pažadėtąją žemę, tai dėka šio popiežiaus pavyzdžio ir tokių kaip jisai.“