Rugpjūčio 29 d. Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolyne studentai broliai Pijus Štangvaltas ir Robertas Romanovas atnaujino laikinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Nuo rugsėjo mėn. br. Pijus Štangvaltas tęs studijas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, o br. Robertas Romanovas išvyks į pastoracinę praktiką Marselyje, Prancūzijoje.