2018 m. rugpjūčio 20-26 d. Lietuvoje vyko III Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresas „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38). Jame dalyvavo 127 atstovai iš 24 šalių, įskaitant Lietuvą. Nors kongreso centras buvo Kaune, dalyviai taip pat aplankė Šiluvą, Kryžių kalną, Kretingą, Žemaičių Kalvariją, Vilnių ir Trakus.

Rugsėjo 20 d., pirmadienį, kongreso atidarymo šv. Mišias arkikatedroje bazilikoje aukojo Kauno arkivyskupas J. E. Lionginas Virbalas. Vėliau delegatai susirinko į tautų vakarą, kuriame vyko tobulo džiaugsmo paieškos, kiekviena šalis buvo pristatyta trumpu vaizdo klipu bei tradiciniu patiekalu.

Antroji kongreso diena buvo skirta ugdymui. Generalinis dvasinis asistentas br. Alfred Parambakathu OFM Conv sakė mokymą pagal pagrindinę kongreso temą „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės (Jn 7, 38), o diak. dr. Benas Ulevičius kalbėjo tema „Veni Sancte Spiritus“. Vėliau dalyviai darbo grupelėse pasidalijo liudijimais apie savo santykį su Šventąja Dvasia. Po šv. Mišių visi susirinko į maldos ir šlovinimo vakarą, kurio metu buvo speciali atgailos ir susitaikinimo dalis. Kongreso dalyviai prašė Dievo atleidimo už visas situacijas, kuriose negyveno pagal savo pašaukimą ir pranciškoniškus idealus.

Trečioji kongreso diena buvo skirta piligrimystei. Dalyviai iš pat ryto keliavo į Šiluvą, kur klausėsi br. Antano Blužo OFM bei jo brolio kun. Gintaro Blužo OFS pašaukimo istorijų ir mokymo „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“. Po šv. Mišių Apsireiškimo koplyčioje kongresas keliavo į Kryžių kalną, kur buvo pašventintas specialiai renginiui sukurtas Europos Pranciškoniškosios šeimos kryžius. Jame vaizduojamas Dievą garbinantis šv. Pranciškus Asyžietis. Kelionė užsibaigė Kretingoje, kur parapijiečiai šiltai ir džiaugsmingai priėmė kongreso svečius nakvynei.

Ketvirtoji kongreso diena buvo skirta socialinėms tarnystėms. Programa prasidėjo rytmetine malda Šv. Klaros seserų vienuolyne kartu su klarisėmis. Po to dalyviai išsiskirstė į septynias mažesnes grupeles ir vyko į pasirinktas socialines tarnystes: bendrauti su seneliais ir ligoniais Padvarių socialinės globos namuose, padėti Dievo Meilės misionierėms jų vienuolyne, pabendrauti su vaikais Šv. Antano dienos centre, susitikti su onkologiniais ligoniais Šv. Pranciškaus onkologijos centre, aplankyti kūdikius Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, pabendrauti su autistiškais vaikais klasteryje „Vilties miestas“ ir susipažinti su Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodyba“. Popiet visi ilsėjosi prie jūros Palangoje bei repetavo evangelizacinį šokį. Dieną vaikinavo po šv. Mišių šventoriuje vykusi visiems atvira pranciškoniška fiesta, kur šalys pristatė savo tautinius rūbus, šokius ir dainas.

Penktadienis kongrese buvo skirtas apmąstyti Kristaus kančią ir dalintis savo tikėjimu. Ryte kongresas išvyko iš Kretingos į Žemaičių Kalvariją, kur šventė Mišias su Telšių vyskupu J. E. Kęstučiu Kėvalu ir klausėsi jo įvado į Žemaičių Kalvarijos kalnus. Tuomet dalyviai galėjo patys išbandyti šią tradicinę pamaldumo formą ir lydimi varinių pučiamųjų apeiti dvidešimt kalvarijos stočių. Grįžę į Kauną dalyviai susirinko į evangelizacinį vakarą – Rotušės aikštėje lietuje šoko specialiai kongresui sukurtą evangelizacinį šokį ir kvietė miestiečius į šlovinimo ir liudijimų vakarą arkikatedroje bazilikoje. Ten savo tikėjimo liudijimais dalijosi patys kongreso dalyviai.

Šeštadienį kongresas aplankė Vilnių – Dievo Gailestingumo miestą. Diena prasidėjo šv. Mišiomis Dievo Gailestingumo šventovėje, po kurių dalyviai aplankė kitas Vilniaus šventoves – Aušros Vartus, arkikatedrą baziliką, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Po bendrų pietų su Vilniaus regiono pasauliečiais pranciškonais dalyviai galėjo išsirinkti dar vieną iš lankytinų objektų, tarp kurių buvo Šv. Faustinos namelis, Okupacijos ir laisvės kovų muziejus, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Vakarop kongresas išvyko į Trakus, kur meldėsi septynių džiaugsmų rožinį prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos – paveikslo. Diena pasibaigė džiaugsmingu barbekiu vakarėliu Pažaislyje.

Sekmadienis buvo paskutinė III Europos OFS ir Jaupra kongreso diena. Po ryto maldos ir pusryčių dalyviai susirinko į plenarinę sesiją aptarti svarbių klausimų ir nuspręsti, kur vyks būsimasis kongresas. Buvo pristatyti socialinės akcijos „Well4Africa“ rezultatai, kad bendromis pastangomis Europos brolijos surinko 38122 Eur. Lėšos bus renkamos ir toliau, o po kongreso prasidės projektų įgyvendinimo etapas. Tuo tarpu Marijos, Pranciškoniškosios šeimos Karalienės, ikona buvo išlydėta į piligrimystę Europoje ir savo kelionę pradės nuo Ukrainos. Kitą kongresą organizuoti pasisiūlė net keturios šalys – Ispanija, Kroatija, Lenkija ir Slovėnija. Balsų dauguma buvo nuspręsta, kad kitas kongresas vyks Ispanijoje. Kongresas buvo oficialiai uždarytas šv. Mišiomis, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Pranciškonas Linas Vodopjanovas OFM.