Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 18 val. šv. Mišių metu Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje br. Edvinas Jurgutis OFM davė pirmuosius laikinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine. Šventėje dalyvavo ir maldoje br. Edviną palaikė gausus būrys brolių, artimųjų, parapijiečių ir svečių.

Nuotraukų autorė Dalia Vaitkuvienė