Rugpjūčio d. 11 d. 18 val. Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, vyks šv. Mišios, kurių metu brolis Edvinas Jurgutis į Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministro br. Algirdo Malakauskio OFM rankas sudės pirmuosius evangelinio gyvenimo įžadus. Visus kviečiame gausiai dalyvauti liturgijoje!

Mišiose dalyvausiančių kunigų ir diakonų prašome atsivežti savo albas.